2012 sluttede gyldent for kapitalfondes exit'er

4. februar 2013, 11:10

Ifølge en analyse foretaget af Økonomisk Ugebrev nåede fondene i 2012 op på et frasalg af danske virksomheder på omkring 25 mia. kr. – og en gevinst på disse salg på over 10 mia. kr. Udviklingen i fjerde kvartal 2012 tegner dermed lovende for kapitalfondenes muligheder for at exit’e i 2013.

De kraftigt stigende aktiekurser bidrog i 2012 til at hæve det generelle prisniveau for virksomheder, samtidig med at renteniveauet var lavt, og mange virksomheder havde ressourcer til at købe, og mange kapitalfonds-selskaber stod med betydelige midler i ubrugte fonde. På den baggrund har adskillige fonde hen mod årsskiftet 2012/13 fundet salgstidspunktet optimalt for flere af deres portefølje-selskaber – men også fået mod på nye investeringer. En væsentlig del af frasalgene skete i 2012 netop til nye finansielle ejere, mens under halvdelen skete til industrielle ejere. Der blev ikke – som i 2010 og 2011 – gennemført børsnoteringer eller forsøg på børsnoteringer af kapitalfondejede virksomheder.

Der kan, hvis man skal dømme ud fra signalerne fra fondene, være især tre årsager til, at de sælger videre til en anden kapitalfond, selv om et sådant salg jo i sig selv antyder, at der kan være yderligere ikke-udnyttet potentiale i en virksomhed. For det første kan en fond have brug for at sælge, fordi den overordnet skal realisere en gevinst inden for en vis tidsramme. For det andet har fonden måske gennemført den udviklingsproces, som den havde planlagt i virksomheder og træder derfor – disciplineret efter planen – ud, selv om der egentlig er yderligere muligheder. For det tredje kan salget ske til en anden fond, som mener at have større kompetencer, når det gælder den nye udviklingsfase som virksomheden står over for.

Set fra sælgersynspunktet kan det også være en fordel, at virksomhederne tilhører bestemte brancher, hvor der ses særlige muligheder for overordnet rationalisering. Enkelte kapitalfond-selskaber satser desuden fortsat på at deltage i konsolideringen af forskellige brancher. Det gælder for eksempel Polaris, der ivrigt opkøber rengøringsselskaber.

Det er sandsynligt, at vi vil se endnu flere eksempler på at kapitalfonde sælger til andre kapitalfonde. De etablerede aktørers store portefølje af usolgte mindre og mellemstore virksomheder, der blev opkøbt i boom-årene op til 2007, kan måske friste nye finansielle ejere med selvtillid samt penge, der brænder i lommen, og bidrage til et exit-boom – men burde måske også vække til eftertanke.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 5.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk