4 ud af 10 selskaber tror på konkurrencesnyd

5. november 2012, 01:03

Hele 43 procent af de danske virksomheder tror, at der i dag er virksomheder i deres branche, der bryder konkurrenceloven ved at indgå i karteller, og i disse tal indgår endda ikke, om virksomhederne tror, at der sker andre typer af overtrædelser end konkurrencebegrænsende aftaler og bindende videresalgspriser, f.eks. misbrug af dominerende stilling. Sådan lyder en af de opsigtsvækkende konklusioner i en netop offentliggjort rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med titlen ”Virksomhedernes arbejde med at efterleve konkurrence- og forbrugerlovgivningen”. Samtidig fremgår det af rapporten, at 80 procent af virksomhederne mener, at overtrædelser af konkurrencelovgivningen er ligeså alvorlige eller mere alvorlig end økonomisk kriminalitet. Andre 13 procent siger det er ”lidt mindre alvorligt” og andre 3 pct. meget mindre alvorligt.

Større mistanke blandt mindre virksomheder

Ifølge rapporten er mistanken om ulovlige kartelsamarbejder særlig udbredt blandt mindre erhvervsvirksomheder (som antageligt er beskyttede hjemmemarkedshverv, red): ”Både små og store virksomheder tror, at virksomheder i deres branche bryder konkurrenceloven i dag ved at indgå i karteller. Små virksomheder tror det dog i højere grad end store virksomheder.”

Endvidere har hele 37 procent af de adspurgte virksomheder oplevet konkrete overtrædelser af konkurrencelovgivningen inden for de seneste fem år, oplyses det i rapporten.

Negative konsekvenser

Virksomhederne vurderer, at det har en række negative konsekvenser for dem, når andre virksomheder bryder lovene. 36 procent af virksomhederne oplever bl.a., at de har mistet kunder som en konsekvens af konkurrenternes overtrædelse af konkurrenceloven. Derudover vurderer virksomhederne, at overtrædelser af konkurrence- og forbrugerlovgivningen giver branchen et dårligt ry og sænker kvaliteten af varerne/servicen i markedet.

Ifølge undersøgelsen vurderer størstedelen af de danske virksomheder, at de selv efterlever konkurrenceloven. Hele 97 procent af virksomhederne vurderer selv, at de overholder konkurrenceloven, hvilket dog ikke svarer særligt godt til det generelle billede, som fremgår af undersøgelsen. Undersøgelsen er baseret på svar fra 916 erhvervsvirksomheder.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 36.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk