Afsporet start på straffesager mod bankledelser

21. januar 2013, 12:23

Meget tyder på, at Bagmandspolitiets afvisning af Finanstilsynets politianmeldelse mod ledelse for Roskilde Bank skyldes en mangelfuld eller ikke fyldestgørende anmeldelse, som ikke var konkret nok omkring faktiske lovovertrædelser. En anden udlægning er (som tidligere beskrevet i Økonomisk Ugebrev), at Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet, Jens Madsen, ikke tør binde an med at skulle bevise en lovovertrædelse ud fra en politianmeldelse, baseret på mistanke om generelle overtrædelser, og hvor der ikke var en konkret ”rygende pistol” - som det er tilfældet i sagen om Amagerbank. Juraprofessor Lars Bo Langsted fra Aalborg Universitet undrer sig over, at der formentligt vil blive gennemført en straffesag mod ledelsen i Amagerbanken baseret på nogle enkelte tvivlsomme valutaudlån, hvorimod advokatundersøgelsen om Roskilde Bank påpegede tilsyneladende langt grovere, men til gengæld generelle, ansvarspådragende handlinger af Roskilde Banks daværende ledelse.

Forskellen mellem de to advokatundersøgelser er især, at der omkring ledelsen for Amagerbanken fremhæves konkrete valutaudlån, som advokaten vurderer i strid med lov om finansiel virksomhed (paragraf 373, stk. 6, hvor der gives fængsel på op til fire måneder.) I advokatundersøgelsen om Roskilde Bank fokuserer advokaterne ikke på konkrete transaktioner, og de fokuserer heller ikke på, om der foreligger straffelovsovertrædelser. Men advokaterne vurderer generelt, at der er tale om grove overtrædelser af lovgivningen.

Efter det forleden kom frem, at Finanstilsynet har politianmeldt ledelsen for Amagerbanken står spørgsmålet stadig og svæver i luften: Er det rimeligt, at ledelsen for Roskilde Bank slipper for en straffesag, selvom advokatundersøgelsen påpegede meget markante lovovertrædelser af de generelle regler i lov om finansiel virksomhed. Er det rimeligt, at den daværende bestyrelse for Amagerbanken nu skal trækkes gennem en straffesag, selvom det er tvivlsomt, at denne bestyrelse var skyld i bankens krak og efterfølgende overførsel til Finansiel Stabilitet.

Meget tyder på, at bundlinjen bliver, at den næstsidste bestyrelse for Amagerbanken med N.E. Nielsen i spidsen bliver kørt gennem en straffesag af bagmandspolitiet, mens ledelsen for Roskilde Bank slipper for straffesagen, men kan nøjes med den erstatningssag, som aktuelt kører i ved Østre Landsret.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 3.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk