Boble i erhvervsobligationer - eller unik mulighed?

14. januar 2013, 10:25

De økonomer, der ser en boble, peger på, at den gennemsnitlige rente på det globale S&P Corporate Bond Index i løbet af 2012 er faldet fra 4,5 til 2,7 procent. Også den gennemsnitlige rente på ”non investment” grade obligationer, såkaldte junk-papirer, i januar for første gang er gået under seks procent.

Det er i disse uger bestemt ikke svært, at finde euroudstedelser med junk-ratinger som B- eller endda CCC+ der handles til en rente på under seks procent, ja nogle B-ratede papirer handles endda til under fem procent. Langt flere investorer – 61 procent ifølge en undersøgelse foretaget af det britiske CFA Institute – troede i december 2012, at erhvervsobligationer var for højt prissat - mod 34 procent i januar 2012.

Fitch Ratings sendte i december 2012 en rapport ud, der simpelthen hed: ”The Bond Bubble: Risk and Mitigants”, og som fandt det uundgåeligt, at renterne snart begynder at stige igen. Hvis renterne blot vender tilbage til niveauet i begyndelsen af 2011 kan en typisk amerikansk 10-årig investment grade obligation falde 15 procent, mens obligationer med lavere rating eller længere løbetid kan falde mere, fremgår det.

Selv om der fortsat er nogle, der tror at rally’et i virksomhedsobligationer kan fortsætte, er der grund til overvejelse for både investorer og udstedere. ”Vi gør kunderne opmærksomme på at renten er meget lav nu. Jeg tror ikke, at vi fortsat vil få et lige så stort fald i virksomhedernes finansieringsomkostninger, som det vi har set gennem det seneste halvandet år. Måske skal renterne endda lidt op igen. Men umiddelbart er der intet, der tyder på det. Vi får næppe nogen voldsom stigning på den korte bane,” siger Bo Wetterstein, der er Global Head of Debt Capital Markets i Danske Bank.

”Der er dog næppe tvivl om, at forholdene for udstedere er gunstige i øjeblikket.

Er der så et ”window of opportunity” lige nu? Det er altid billigere, at købe paraplyen, når det ikke regner. Hvis man som udsteder har ventet på, at markedet skulle blive bedre i form af faldende renter og lavere kreditspreads, så er det bestemt værd at overveje, om man skal gå til markedet nu,” siger Bo Wetterstein.

Det seneste års enorme interesse for virksomhedsobligationer er drevet af to kraftige impulser. Dels ønsker de fleste selskaber at sikre sig alternativer til den traditionelle bankfinansiering, efter at de i 2008-09 fik et chok, da det globale kreditmarked frøs til. Og dels søger investorerne ivrigt alternativer til den endnu dårligere forrentning, som de kan opnå på bankindlån og stats- og realkreditobligationer.

Netop udsigten til, at centralbankerne fortsat vil pumpe likviditet ud i markedet og holde renterne nede får mange markedsdeltagere til at afvise, at kurserne på erhvervsobligationer skulle være kommet urimeligt højt op. ”Jeg mener ikke at man vil kunne tale om en boble på erhvervsobligationer – hvori består boblen? At er der er god efterspørgsel på erhvervsobligationer er nok mere fordi andre aktiver p.t. giver dårligere afkast,” siger for eksempel CFO Preben Sunke fra Danish Crown, som i december rejste 750 mio. kr. på First Northobligationsmarkedet. Ifølge Preben Sunke har Danish Crown dog ingen aktuelle planer om at følge op med yderligere udstedelser.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 2.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk