DSB's nye ledelse skrækmaler økonomi

26. november 2012, 11:27

Underskuddet efter skat på 694 mio. kr. sidste år skal efter planen ændres til et overskud på 350 mio. kr. om to år, og det skal ske gennem en målrettet og stringent ledelsesmæssig indsats fra den nye topledelse i DSB.

Som gennemgået i den seneste udgave af Økonomisk Ugebrev har DSB ?s topledelse i en præsentation for nylig fortalt Trafikudvalget og transportministeren, at: ”Vi var tæt på afgrunden”. Men det er vel at mærke, kun hvis den nye ledelse ikke var trukket i arbejdstøjet. Og hvis DSB når det trecifrede millionoverskud, er der ifølge ledelsen tale om et ”sundt DSB”, som har gjort sig ”fortjent” til en ny årelang kontrakt med staten med en betaling på formentlig mellem 40 – 50 mia. kr.

En analyse af 2011-regnskabet viser imidlertid, at der sandsynligvis kan hentes en milliard kroner på bundlinjen alene ved at undgå gentagelse af fortidens unoder, som har udløst store ekstraudgifter i netop 2011. Spørgsmålet er derfor, om det er et specielt ambitiøst mål, da DSB ?s tal er præget af store engangsposteringer. Økonomisk Ugebrevs gennemgang af årsregnskabet viser, at der kan hentes én milliard kroner på bundlinjen ved nogle relativt enkle kunstgreb:

For det første er der i underskuddet en hensættelse til togkørsel i Sverige på 300 mio. kr. på en underskudsgivende togkontrakt. For det andet en ekstraordinær nedskrivning på IC4-togene på 345 mio. kr., og som det tredje værdireguleringer af balanceposter med 165 mio. kr., fremgår det af 2011-regnskabet, hvor man også kan læse at: ”Korrigeret for disse forhold udgør resultat før skat et underskud på 119 mio.” Men intet sted i præsentation er det nævnt, at 2011 var DSB ?s ”annus horribilis”.

DSB er for det fjedre i færd med at reducere antallet af medarbejdere, men endnu er det overvejende afviklingen af de svenske aktiviteter, som slår igennem. Ved halvåret var der 9.157 ansatte. 793 færre end året før. I halvårsrapporten står, at: ”Udviklingen skyldes pri- mært 604 færre medarbejdere i de svenske aktiviteter som følge af overdragelsen af den svenske del af Øresundstrafikken ...”

For det femte er DSB meget begejstret for konsulenter. Ved siden af de ansattes arbejde, brugte DSB i 2010 hele 272 mio. kr. på konsulentarbejde og 185 mio. kr. sidste år. Det svarer til, at der per ansat sidste år er lavet konsulentarbejde for mere end 18.000 kr.

DSB ?s hovedbank er Nordea, hvor bestyrelsesformand Peter Schütze tidligere var mangeårig bankdirektør. Martin Geertsen siger: ”Det er klart, at vi skal finde ud af, om DSB er i færd med blot er at vende tilbage til tiden før projekt på projekt gik galt, så vi får et transparent billede af økonomien, før de store beslutninger skal træffes. Det vil jeg vil bede ministeren hjælpe med til.”

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 39.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk