Danske Bank på vej mod rigmandsprofil?

5. november 2012, 01:15

En udmelding om et hurtigt salg af nye aktier kan ikke undgå at koste på aktiekursen. Og det var lige præcis det, der skete tirsdag, da Danske Bank samtidig med regnskabet for tredje kvartal fortalte, at der nu sælges nye aktier for 7 mia. kr. Aktien dykkede på dagen knap 10 procent. Men kursfaldet blev ikke udløst af et ringe regnskab – det indeholder tværtimod en stribe positive signaler, og meget tyder på en milliardstor forbedring af bundlinjen de kommende kvartaler. Samtidig tyder meget på, at Danske Bank i den fremlagte strategiplan har en skjult dagsorden, nemlig at den nu drejer over mod i højere grad at blive en rigmandsbank for private – frem for den brede, gamle ”landmandsbank”, konkluderer Økonomisk Ugebrev i ny analyse.

Ny strategi

Den nye strategiplan har uden tvivl nogle gode hensigter, men det kritiske punkt bliver efter alt at dømme, om især de private kunder er parate til den planlagte digitalisering af bankforretningerne, som skal give banken store besparelser. Alternativet er, at de mange planlagte filiallukninger vil få privatkunder i tusindvis til at trække over i andre banker.

Samtidig kan Danske Banks mådehold med kreditgivningen næppe undgå at koste endnu flere kunder end dem, der allerede er smuttet. Banken selv oplyser, at der er forsvundet netto 10.000 kunder det seneste år, andre analyser peger i retning af kundeflugt på 30.000.

Modsat er markedsandelen af det samlede erhvervsudlån i den danske forretning steget ganske meget de seneste år – fra 22,2 procent i første kvartal 2011 til 27,3 procent. Udviklingen peger altså i retning af, at Danske Bank systematisk har vægtet privatkundesegmentet lavere til fordel for øget udlån til erhvervsvirksomheder.

Positive signaler i ind- og udland

På den korte bane er der flere positive signaler: Udlånstabene i den ellers hårdt trængte danske bankforretning er blevet markant reduceret det seneste kvartal. Den positive udvikling i den danske bankforretning understøttes af, at det går ganske godt og stabilt fremad i udenlandske aktiviteter.

Den udvikling vil muligvis senere gøre det vanskeligt at forklare medarbejderne, hvorfor der skal nedlægges 2000 arbejdspladser. Realiteten er dog, at den danske forretning indtil videre har været stort set forskånet for reduktion i antal arbejdspladser, mens Danske Bank udenlandske forretninger har været gennem hårdhændende beskæringer. 

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 36.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk