Øget bankkonkurrence om solide erhvervsudlån

29. oktober 2012, 06:36

Nordea og Ringkøbing Landbobank var i denne uge på banen med meldinger om, at konkurrence mellem bankerne om nyudlån er under skærpelse, og samtidig afviser de eksistensen af en kreditklemme. Nye data fra Danmarks Nationalbank viser, at faldet i bankernes udlån især skyldes, at de store erhvervsvirksomheder trække følehornene til sig. Nyudlånet til store erhvervsvirksomheder er markant faldende, antageligt dels fordi virksomhederne selv har den fornødne likviditet, og dels fordi de trækker over i alternativer, blandt andet udenlandske banker eller erhvervsobligationer.

Endelig viser tallene, at det overordnede fald i den effektive udlånsrente til private alene skyldes bankernes øgede realkreditlignende boligudlån, blandt andet Jyske Banks og Sydbanks BRFkredit-fundede udlån til boligkøbere og erhvervsudlån med pantsikkerhed.

Mest bemærkelsesværdigt er dog den meget negative udvikling i nyudlån. Bankernes samlede månedlige nyudlån til store erhvervsvirksomheder er de seneste måneder dykket 30-35 pct., så det månedlige udlån udgør ca. ni milliarder kroner mod 13-15 mia. kr. i samme periode sidste år.

Nyudlån til mindre virksomheder er faldet

Over de seneste tre måneder er der nyudlånt 0,9 mia. kr. til mindre erhvervsvirksomheder, mens niveauet for et år siden lå på 1,5 mia. kr. svarende til et fald på 40 pct. Overraskende har den gennemsnitlige nyudlånsrente til de mindre erhvervsvirksomheder de seneste måneder været faldende, fra ca. 6,2 pct. i foråret til 5,3 pct. i september.

Derimod betaler ”gamle” kunder blandt mindre erhvervsvirksomheder (personligt ejede virksomheder) en markant højere effektiv rente på syv pct. (over 30 pct. højere), hvorved det må antages, at bankerne som hovedregel kun har taget meget solide og meget lønsomme nye mindre erhvervskunderne ind på bøgerne. Med andre ord har en stor andel af de nye kunder været i stand til at presse banken og den rente, de har optaget lån til. Det er antageligt også dette billede, der ligger bag bankernes meldinger om, at der er skærpet konkurrence om erhvervskunderne. Men meget tyder altså på, at det især drejer sig om de meget solide erhvervskunder.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 35.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk