Oprydning efter krisen luner hos search-firmaerne

12. november 2012, 03:57

De finansielle markeder frøs til is midtvejs inde i 2011. Men kulden bredte sig ikke til search- og selectionsfirmaerne, som man umiddelbart ville forvente – snarere tværtimod: Her kunne man notere sig en lille fremgang, fordi bestyrelserne ommøblerede i topledelsen – for at forberede den til at håndtere den nye markedsvirkelighed, viser Økonomisk Ugebrevs kortlægning af markedsvilkårene indenfor search & selection i 2011.

En leder i et af de større search- og selectionsfirmaer nævner udskiftningen af Vestas’ finansdirektør som det i offentligheden bedst kendte eksempel på tendensen. ”Det, der kendetegner dansk erhvervsliv, er en voldsom forandring. Det er godt for os, fordi det i hvert fald får de store erhvervsvirksomheder til at skifte ud i direktionen. Eksempelvis indenfor finansfunktionen oplever vi mange opgaver. Det er nogle andre typer, der skal ind på de poster. Det, der bliver efterspurgt nu, er særligt folk, der kan foretage et mere operationelt finansielt greb i virksomheden, mens regnskaber og økonomistyring træder i baggrunden. Man må ikke undervurdere, at selv de store virksomheder i dag har en meget tættere dialog med deres banker, og det kræver nogle andre typer på CFO-posten,” siger han.

Udviklingen bliver forstærket af, at virksomhederne de første år efter den første finanskrise så tiden an, så der var sparet et behov for udskiftninger op, anfører partner Henrik Gerner Greisen fra Human Capital Group og han tilføjer, at også bestyrelserne er blevet mere beslutsomme: Lunten er kortere, hvis en topdirektør ikke performer som ønsket.

Tilbagegang i mindre opgaver

Hvor meget rokaderne på direktionsgangene har betydet for search- og selectionfirmaerne fremgår også af det forhold, at branchen sammenlagt er gået lidt frem, selv om en del omsætning på andre felter er faldet væk. Det er således ikke sådan, at branchen har undgået at mærke virksomhedernes spareknive.

”Dem, der arbejder med de lavere niveauer, har oplevet en markant nedgang i aktivitetsniveauet. Så snart man taler mellemledere, er der nok en tendens til, at virksomhederne enten selv håndterer sagen, eller at man som en del af hele restruktureringen samler nogle ansvarsområder hos færre ledere. Ergo er der et antal positioner, der slet ikke bliver genbesat,” siger Henrik Gerner Greisen.

Selskaberne kan i sagens natur endnu kun se deres egne regnskabstal for 2012. Men nogle oplever, at den stigende omsætning er fortsat ind i 2012, mens andre oplevede en opbremsning i begyndelsen af året – hvilket måske alligevel var en forsinket effekt den dybe bekymring for verdensøkonomien i det foregående halve års tid.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 37.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk