Rekord mange konkurser på hjemmemarked

10. december 2012, 01:44

Mens særligt fremstillingsindustri og virksomheder indenfor byggeri og anlæg siden finanskrisens start har været hårdt ramt, er billedet nu ved at vende mod en langt mere negativ udvikling i typiske hjemmemarkedshverv. Mens der i november var det laveste antal konkurser i fremstillingsindustrien i flere år, er antallet af konkurser indenfor handel, transport, engroshandel, detailhandel, erhvervsservice og kommunikation nærmest eksploderet.

For antallet af konkurser indenfor industrien er tallet de seneste fire måneder faldet fra 35 efterfulgt af 33, 29, 25 og senest 22 konkurser. Modsat er antallet af konkurser indenfor handel stort set forøget med en tredjedel de seneste måneder til 126 i november mod normen det meste af 2012 omkring 90. Billedet er det samme indenfor erhvervsservice, hvor antallet af konkurser senest har nået 72 mod et niveau omkring 50 det meste af året, svarede til en øgning med knap 50 procent. Også antallet af konkurser indenfor detailhandel og transport har de seneste måneder vist en markant stigende tendens.

Dårlige udsigter for beskæftigelsen

At beskæftigelsesudsigterne indenfor serviceerhvervene ikke er gode, bekræftes af det seneste Konjunkturbarometer for serviceindustrien fra Danmarks Statistik Heri hedder det, at ”Beskæftigelsesforventningerne i serviceerhvervene er på minus 18 i november imod minus 16 i oktober. I november sidste år var tallet minus 22. Især transport og finans, forsikring, ejendom mv. udviser negative forventninger til beskæftigelsen.” Forventningerne til de kommende tre måneder viser, at der især er negative beskæftigelsesforventninger indenfor landtransport og turisme med hovedvægt på hoteller og restauranter, men ikke rejsebureauer. Forventningen i konsulentbranchen skiftede allerede til det negative i forrige måned, og der er uændret negative beskæftigelsesforventninger indenfor finansiering og forsikring, mens der indenfor ejendomshandel er sket en forbedring de seneste måneder.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 41.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk