SAS-ledelsen opsagde selv bankaftale før tid

26. november 2012, 11:31

Ledelsen opsagde efter alt at dømme selv den aktuelle kreditfaciliteter på 3,1 mia. SEK med bankerne nærmest med dags varsel, hvorved det skandinaviske flyselskab i realiteten har været få uger fra en konkurs på grund af et begrænset likviditetsberedskab. Den tidligere bankaftale stod ellers til at udløbe mellem februar 2013 frem til juni 2013, med en fjerdedel hver anden måned, hvilket præciseres i det netop aflagte regnskab for 3. kvartal 2012.

I det nye regnskab oplyses hverken om brudte covenants eller lignende misligholdelse af banklånet, som kunne forklare en eventuel førtidig indfrielse fra bankernes side. Uden en opsigelse af lånet ville SAS have haft en likviditetsmæssig buffer på 5,5 mia. SEK, hvilket havde været fuldt ud tilstrækkeligt til at drive flyselskabet videre de kommende 3-4 måneder. Ikke mindst fordi det netop aflagte regnskab for 3. kvartal 2012 på driften var solidt med fremgang på grund af markant flere fritidsrejsende (og ringe dansk sommervejr).

Nødvendigt pres på fagforeningerne

Med opsigelsen af lånet havde SAS imidlertid - uden fagforeningsaftalerne - kun stået med den aktuelle kassebeholdning på 2,4 mia. SEK, som kunne være væk på få uger på grund af usikkerhed om en eventuel konkurs og krav om kontant betaling fra leverandører, blandt andet til flybrændstof. I en ny aftale med bankerne, som ledelsen fortæller om i det nye kvartalsregnskab, oplyses det også, at en betingelse for at indgå den nye aftale er gennemførelse af de udmeldte – og nu gennemførte – tiltag i spareplanen i forhold til fagforeningerne, samt frasalg af aktiver.

På den ene side har der altså været realiteter i ledelsens udmelding om, at der kun var en uge til at aftale nye overenskomster med fagforeningerne, og at et alternativ herefter var en sandsynlig hurtig konkurs. På den anden side har topledelsen selv valgt at bringe selskabet i en ekstremt presset situation, hvilket har været risikabelt, men måske også nødvendigt for at få fagforeningerne med.

Spareplan udløst af bankerne

Selvom meget tyder på, at gennemførelsen af SAS’ spareplan langt fra var så akut, som den blev fremstillet, har bankerne uden tvivl siddet med stærke kort på hånden. Den gamle kreditfacilitet skulle være genforhandlet senest i løbet af foråret, og SAS og bankerne kan allerede nu se frem til en negativ regnskabsteknisk effekt på egenkapitalen på minus 9,4 mia. SEK i forhold til den aktuelle bogførte egenkapital på 12,2 mia. SEK. Med en reduceret bogført egenkapital pr. 1. november 2013 på 2,8 mia. kr. ville SAS næppe leve op til de covenants, bankaftalen er omfattet af. Derfor har det været nødvendigt at lave en ny aftale med bankerne.

Efter spareplanens gennemførelse bliver pensionsforpligtelserne reduceret i ét hug med 2,8 mia. kr., og aktiverne reduceres gennem frasalg. Derved vil egenkapitalen fortsat udgøre mere end 20 procent af de samlede aktiver. Det fastslås i den seneste investorpræsentation. Netop det kan være meget afgørende, da et af lånevilkårene netop omfatter dette nøgletal.

Så bundlinjen er, at den omfattende spareplan med stor sikkerhed især er udløst af bankerne, som på grund af regnskabsteknik senere vil kunne opsige kreditterne. Men også at spareplanen kunne være gennemført om 3-4 måneder.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 39.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk