Store virksomheder skærer drastisk i investeringer

26. november 2012, 11:33

Kortlægningen af investeringerne i de største virksomheder, samt de seneste investeringsforventninger fra Danmarks Statistik, viser et entydigt billede. Nemlig, at de store danske virksomheders lyst til satse på fremtiden nu er væsentligt mindre, end den var for blot et år siden - hvad enten det gælder nye investeringer i den eksisterende virksomhed eller opkøb af nye datterselskaber.

For det første viser tredje kvartalsregnskaberne fra de 20 mest værdifulde ikke-finansielle børsnoterede selskaber, at pengestrømmen til investeringer i de første tre kvartaler af 2012 er faldet til 37,3 mia. kr., fra 61,3 mia. kr. i den tilsvarende periode af 2012. Det er et fald på hele 39 procent.

For det andet regner industrien generelt med, at investeringerne i 2013 vil falde med 7 procent, fremgår det af den halvårlige opgørelse af investeringsforventningerne i erhvervslivet fra Danmarks Statistik. De aktuelle forventninger indsamlet i oktober 2012, som netop er offentliggjort, har aldrig været så negative, siden de for første gang i 2000 blev indsamlet. Udviklingen betyder, at selskaberne – alt andet lige – er ringere rustet til et eventuelt kommende opsving, og at de mange leverandører af investeringsgoder, som produktionsudstyr, it og andre anlæg, får mindre at lave.

Internationale tendenser

Tendensen til, at store virksomheder nu skærer hårdt i investeringerne, er international. Wall Street Journal konstaterede i den forgangne uge, at ”investeringerne falder ud over afgrunden” i de 40 største børsnoterede amerikanske selskaber. Halvdelen har varslet nedskæringer af investeringerne i år eller 2013, skriver avisen.

Foreløbig afventer mange virksomheder, om amerikanske politikere formår at undgå den såkaldte fiscal cliff. Den kan fra første januar komme til at betyde, at de amerikanske offentlige udgifter falder, samtidig med at skatternes stiger – og at USA derfor bliver ramt af en recession.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 39.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk