Tvivl om pensionskassers motiver

14. januar 2013, 10:26

De danske pensionsselskaber arbejder i al stilhed på en række benspænd for de kunder, som ønsker at gøre brug af regeringens tilbud om at beskatte deres kapitalpensioner med rabat i 2013 i stedet for på pensionstidspunktet, viser økonomisk Ugebrevs kortlægning af pensionsselskabernes udmeldinger. Det sker selv om økonomiske rådgivere over en bred kam er enige om, at det i næsten alle tilfælde er en klar fordel for danskerne at gøre brug af tilbuddet.

Det drejer sig eksempelvis om pensionsselskabet Nordea Liv og Pension. Hvis selskabets kunder med et garanteret pensionsprodukt ønsker at spare de 2,7 procent i skat, så mister de det garanterede produkt og får i stedet et helt nyt og mere usikkert markedsrente produkt stukket i hånden, selv om de ikke ønsker det.

”Straksbeskatningen på kapitalpensioner er en skattefordel for alle. At nogle pensionsselskaber ikke kan administrere det er ikke optimalt for kunderne. Man skal passe på med om der er indtægtstænkning i det fra banker og pensionsselskaber frem for kundernes interesser og fordele. Og for den sags skyld risikerer staten også at miste indtægter, hvis pensionsbranchen modarbejder kundernes muligheder,” siger aktuar og pensionsmægler Jørgen Svendsen.

Alligevel arbejder flere pensionsselskaber i øjeblikket i kulissen på at forhindre kunderne i at gøre brug af den økonomisk attraktive ordning, erfarer Økonomisk Ugebrev. Når pensionsselskaberne overhovedet kan mistænkes for at være sig selv nærmest i denne skattesag, skyldes det de enorme formuer, der er på spil, og hvem der skal passe på kundernes og statens penge. I dag menes der at være op mod 475 mia. kr. gemt på kapitalpensioner, og hvis alle danskere i år vælger skatterabatten på 2,7 procent, og lader sig straksbeskatte, så står pensionsbranchen til at miste op mod 175 mia. kr. under forvaltning.

Det er penge, som branchen normalt tjener omkring en procent på at håndtere. Regeringens tilbud til pensionskunderne kan dermed gøre et stort indhug i pensionsbranchens indtjening. I det lys er der måske ikke så meget at sige til, at pensionsbranchen har en anden og skjult dagsorden.

Et andet benspænd er også ved at vokse sig frem i PFA Pension. Her er situationen på forunderlig vis lidt den samme som i Nordea Liv og Pension. Også her oplever man særlige problemer for med garanterede pensionskunder, der risikerer ikke at få anbefalet at tage imod skatterabatten.

”Da skattereformen blev vedtaget i september sidste år, så det gunstigt ud for de fleste at fremrykke skattebetalingen. Men næppe havde sektoren givet den anbefaling over en bred kam, førend reglerne blev strammet. Nu skal ikke blot kapitalpensionsdepotet beskattes, nu skal også en tilsvarende andel af de såkaldte ufordelte reserver beskattes. Det nedsætter selvsagt fordelen betragteligt. I det garanterede miljø er pengene ejet kollektivt af kunderne, men ikke individuelt. Derfor kan man ikke på forhånd sige, hvem præcis der skal have pengene på sigt,” siger privatøkonom Carsten Holdum fra PFA Pension.

Hvad der ikke fremgår er at PFA’s basiskapital også rammes af straksbeskatningen. Og sket det går det ud over både selskabets solvens, aktiver under forvaltning og dermed indtjeningen.

I løbet af de sidste par uger har de mindre selskaber AP Pension og Skandia også opfundet et benspænd. De vil ikke tilbyde kunderne det nye alderspensionsprodukt, der skal afløse kapitalpensionen. Et produkt, hvor skatten er betalt på forhånd og størrelsen af kundernes opsparing dermed kun er halvdelen end i andre produkter. Dermed også et produkt, der tjenes mindre på i pensionsbranchen.

Danica er det eneste selskab, der både udvikler alderspension og anbefaler alle kunderne at drage fordel af skatterabatten, ligesom selskabet også har meldt ud, at kunderne beholder pensionsgarantien i forbindelse med straks-beskatning.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 2.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk