Vestas-granskning bliver afvist af aktionærer

21. januar 2013, 12:20

Selvom der fortsat blandt analytikere er udbredt skepsis over den igangværende turn-around proces i Vestas, ses der ingen grund til at bakke granskningskravet op – på grund af historiske ”skader.” At investorerne generelt ikke bryder sig om en granskning fremgik med al tydelighed på dagen for offentliggørelsen af kravet, hvor Vestas-aktien faldt hele ni procent. Analytikere mener over en bred kam, at Deminor påpeger en række alvorlige fodfejl hos Vestas ledelse gennem de seneste år. Men de vurderer også, at Vestas er godt i gang med et omfattende ledelses-, strategi- og kulturskifte, hvor koncernchef Ditlevs Engels magt allerede er blevet stærkt reduceret. Derfor ønsker hovedparten af de nuværende aktionærer angiveligt at se fremad og ikke tilbage på begivenheder, som kun vil skabe fornyet uro om Vestas, lyder vurderingen hos analytikerne.

For det første er hovedparten af den daglige ledelse blevet udskiftet, dog med undtagelse af Ditlev Engel. Især lægges vægt på, at selskabet har fået en ny stærk CFO, som anses for at være stærkt placeret i forhold til bestyrelsesformanden. For det andet er der sket afgørende udskiftninger i bestyrelsen, ikke mindst på formandsposten, hvor institutionelle investorer som bekendt pressede den tidligere formand ud. Dette er enestående i dansk erhvervsliv og næppe set tidligere i så stort et selskab. Pres fra institutionelle investorer for at få en ny formand og nødvendig opbakning til denne betyder blandt andet, at ATP allerede har udmeldt at lønmodtagerfonden ikke støtter granskningskravet. Fornyelsen af bestyrelsen fortsættes angiveligt med yderligere ud- skiftninger ved den kommende generalforsamling.

For det tredje opfattes det som positivt, at Vestas nu har gennemført en markant strategisk drejning, hvor den tidligere vækststrategi er udskiftet med en defensiv slankningsstrategi, og hvor produktionskapaciteten reduceres i forhold til de vanskelige markedsvilkår. ”Vestas er i gang med en evaluering af sin produktion herunder identificering af muligheder for udlicitering og frasalg (...) Vestas forventer således at reducere antallet af medarbejdere yderligere i løbet af 2013 gennem frasalg, fortsat ansættelsesstop og afskedigelser. Dette forventes at bringe antallet af medarbejdere ned på omkring 16.000 ultimo 2013 mod 22.721 ultimo 2011,” oplyses det i kvartalsregnskabet.

Det påpeges, at analytikerne generelt er negative overfor Vestas-aktien af flere grunde, som ikke har så meget at gøre med de historiske skader: For det første er der fortsat stor usikkerhed om, hvorvidt Vestas leverer på de markant nedjusterede forventninger til 4. kvartal 2012. For det andet er det fortsat usikkerhed om det nedjusteret cash flow i 2012, da ledelsen tilsyneladende har meget lav sigtbarhed omkring likviditetsstrømme. I regnskabet for 3. kvartal hedder det, at ”ændringen (i cash flow fra driften. red) skyldes lavere forventninger til ordreindgangen i 2012 og usikkerhed med hensyn til den nøjagtige timing af pengestrømmene i de sidste uger af 2012 og de første uger af 2013”. For det tredje ligger det fortsat i kortene, at der kommer en senere kapitalforhøjelse.

Under alle omstændigheder vil det ofte være sådan med granskninger, at de nuværende aktionærer ikke har interesse i dette. Processen vil give vedvarende usikkerhed og uro om selskabet. Og aktionæren bag en granskning vil typisk gå efter at indsamle information til en eventuel erstatningssag, hvor enten ledelsen eller selskabet står i skudlinjen.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 3.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk