Vil tilsynets strategi give "sunde" banker?

29. oktober 2012, 06:34

Finanstilsynet offentliggjorde for nylig en ny strategiplan, ”Strategi 2015 - 18 nye initiativer,” hvor tilsynet fortsat vil arbejde for sin mission om at ”modvirke at finansielle virksomheder kommer i problemer, vurdere holdbarheden af de finansielle virksomhedernes forretningsmodeller og inddrage forhold omkring systemiske risici i tilsynsarbejdet”.

Der er ingen tvivl om det samfundsgavnlige i tilsynets hamskifte, fra at være en passiv iagttager af udviklingen i den finansielle sektor med en rigid tilgang til tilsynsopgaven, til nu at have ekstrem god føling med, hvad der sker i sektoren. Der er heller ikke tvivl om, at det har været nødvendigt med nye muligheder for at gribe ind overfor for stor risikotagning og dårlig ledelse i bankerne. Med andre ord er Finanstilsynet under den nye professionelle ledelse nået rigtig langt med at få rettet op på tingene.

Finanstilsynets strategiplan mangler dog en vigtig målsætning i sin fremadrettede mission: At få genskabt den afgørende funktion, pengeinstitutterne har i det danske samfund, nemlig som formidler af risikovillig kapital til danskerne og erhvervslivet.

Det er klart, at mere solide og velpolstrede banker på sigt sikkert vil blive mere villige til at tage risici og låne penge ud. Men spørgsmålet er, om samfundet og erhvervslivet kan vente på denne situation måske opstår. Det kan tage tid. Det er åbenlyst, at Danmark har brug for flere store solide banker, som kan opnå en international kreditrating. Derfor bør Finanstilsynet, andre myndigheder og politikerne også se på, om justeringer i rammevilkår og regulering kan fremme sammenlægninger og fusioner blandt bankerne. Finanstilsynets seneste initiativer for at professionaliserer bankledelserne fremadrettet er altafgørende for, at banker ikke står i stampe men tilpasser sig de aktuelle samfundsbehov.

Men bankernes topledelser og bestyrelser har tilsyneladende meget svært ved at se, hvorfor de bør opgive selvstændigheden og indgå i mere langsigtede, solide ejerskaber. Derfor må man håbe, at Finanstilsynets virkelig sætter handling bag de rigtige hensigter med at kræve skarpere fagkompetencer i bankernes bestyrelser. Det burde i sig selv give en mere realistisk selvopfattelse af udfordringer og muligheder. Som Finanstilsynets selv skriver, skal de ikke overtage ledelsen af bankerne, og derfor kan strammere regulering og øgede kapitalkrav alene reducere risikoen for nye ulykker, men ikke nødvendigvis skabe den ønskede fornyelse.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 35.


På grund af Pinsen udkommer Økonomisk Ugebrev Finans ikke på søndag den 24. maj

Næste nummer kommer søndag den 31. maj.

Få daglige nyheder og hold dig opdateret med vores gratis nyhedsmail!

 
Økonomisk Ugebrev Flash NEWS!
Vi modtager:
Pilestræde 34     1147 København K     Danmark     Tel: 70 23 40 10     kontakt@ugebrev.dk