Del artiklen:

AstraZeneca har siden sommeren 2016 været ramt af patent-udløb for det storsælgende kolesterol-præparat Crestor. Alt tyder dog på, at presset vil være aftagende i 2. halvår, og samtidig fortsætter cancer-divisionen med at performe flot. 

I februar fremlagde AstraZeneca et ganske pænt årsregnskab for 2016, der på trods af et totalt omsætningsfald på 10% til 23,0 mia. USD, viste en EBIT vækst på 19% til 4,9 mia. USD samt en vækst i overskuddet efter skat på 21% til 3,4 mia. USD. Det forbedrede resultat skyldes en række besparelser på driftsudgifterne. Blandt andet er medarbejderstaben hen over 2016 reduceret med 3% svarende til ca. 1800 medarbejdere, hvilket betyder at Astra-Zeneca nu beskæftiger 59.700 mennesker.

Vækst på 20% i cancer-divisionen
Siden har AstraZeneca i slutningen af april fremlagt regnskabet for 1.kvartal 2017. Dette skete d. 27. april. Regnskabet viser, at AstraZenecas produktsalg fortsat er under pres drevet af patentudløb for en række kerneprodukter. Lægemiddelsalget er således faldet med 13% til 4,8 mia. USD, og den samlede omsætning er faldet med 9% til 5,6 mia. USD.

AstraZeneca fortsætter dog samtidig med at optimere driftsudgifterne, og disse er således reduceret med 8% i 1.kvt til 4,7 mia. USD. Hovedparten af besparelserne er sket på administration og salg, hvor udgifterne er reduceret med 11% eller 0,27 mia. USD. AstraZeneca haft negativ salgsvækst i 3 ud af de 4 overordnede produkt-segmenter i 1.kvartal 2017. De fire produktkategorier er Respiratoriske lægemidler, Kardiologiske & Metaboliske lægemidler, Onkologiske lægemidler og øvrige lægemidler. Særligt er segmentet ”øvrige lægemidler” under pres, da salget her er dykket med 25% til 1,0 mia. USD. Denne kategori består af medicin rettet mod blandt andet CNS og infektionssygdomme. Eksempelvis er salget af CNS-medicinen Seroquel XR, som anvendes mod psykoser, faldet med 67% til 67 mio. USD, som følge af introduktionen af to stk. generiske kopier på det amerikanske marked. For Kardiologiske & Metaboliske lægemidler er omsætningen faldet med 20% til 1,8 mia. USD. Her er det stort set egenhændigt kolesterol-blockbuster medicinen Crestor, der er ansvarlig for den negative udvikling. Crestor-salget er dykket med 45% til nu 0,6 mia. USD, men er dog fortsat Astra-Zenecvas næstmest sælgende lægemiddel. Det er igen introduktionen af generisk kopi-medicin i USA der har ramt Crestor ekstremt hårdt. Crestor-salget i USA er således faldet fra ca. 0,9 mia. USD i 1.kvartal 2016 til nu blot 0,1 mia. USD i 1.kvartal 2017, svarende til et massivt fald på 82%. Dette betyder dog også, at Crestor-salget uden for USA

faktisk fortsat er i vækst.

For AstraZenecas respiratoriske segment er den overordnede omsætning blot faldet med 2% til 1,2 mia. USD. Det eneste lægemiddel der for alvor er under pres her er steroid præparatet (binyrebarkhormon) Symbicort, hvor det samlede salg er faldet med 10% til 0,7 mia. USD. Symbicort er dog alligevel AstraZenecas bedst-sælgende lægemidler pga. det massive omsætningsfald for Crestor. Symbicort presses i USA af et overordnet pris-pres, som for alvor er påbegyndt i starten af 2017 og som har medført, at det amerikanske salg er faldet med 21% til 0,26 mia. USD.

Den store succeshistorie i AstraZeneca er i stedet den onkologiske division. Her er salget steget med flotte 20% til nu 0,9 mia. USD. Det er først og fremmest lungecancer medicinen Tagrisso der har leveret væksten. Tagrisso-salget er steget med hele 235% til 0,17 mia. USD. Hovedparten af salget har fundet sted i USA og Europa, men Tagrisso er også godkendt i Japan, og desuden er Tagrisso for nylig blevet godkendt i Kina, som det første lægemiddel under Kinas nye FDA Priority Review proces. Endvidere er Tagrisso nu blevet godkendt i lande som Hong Kong, Brasilien og Taiwan.

Et kig på det regionale salg viser ikke overraskende, at det er den amerikanske division der leverer så godt som hele den negative vækst. USA-salget er faldet med voldsomme 34% til nu 1,5 mia. USD. Dette betyder dog også, at for første

gang nogensinde er AstraZenecas vigtigste region nu Emerging Market, m hvor salget er på 1,6 mia. USD efter en vækst på 7% i 1.kvartal.

Det massive dyk i USA samt generelt prispres, sætter også AstraZenecas indtjeningsmarginer under pres trods besparelserne på driftsudgifterne. Bruttosalgsmarginen er således droppet marginalt med 42 basispoint til 81,5%, mens EBIT-marginen er droppet med 57 basispoint til 16,3% og nettoresultat-marginen er faldet med 105 basispoint til nu 9,1%.

Imfinzi-godkendelse er en stor milepæl
På pipeline-fronten har en skuffelse været, at man ikke fik godkendt hypokaliæmi-præparatet ZS-9 (sodium zirconium cyclosilicate) i USA. I marts 2017 modtog AstraZeneca således svar fra FDA vedrørende en registreringsansøgning indsendt for ZS-9 til behandling af hyperkalaemia (forhøjet niveauer af kalium i blodet). FDA har sendt et såkaldt Complete Response Letter til AstraZeneca, som tilkendegiver at man ikke ønsker at se yderligere kliniske data, men at produktionsfaciliteten for ZS-9 ikke kan godkendes på nuværende tidspunkt. AstraZeneca arbejder nu på at udbedre manglerne. Til gengæld har man leveret positive data for præparatet Lynparza i både ovariecancer og i brystcancer. Senest er der i marts fremlagt stærkt positive fase III resultater i ovarian cancer for studiet SOLO-2 med den orale poly ADP-ribose polymerase (PARP) hæmmer Lynparza. Forsøgsresultaterne påviser, at Lynparza givet som vedligeholdelsesbehandling i BRCA-muteret ovariekræft er i stand til at reducere risikoen for sygdomsprogression med 70% (p<0,0001. Desuden viser en analyse foretaget af en uafhængig datakomité, at median-tiden for sygdomsprogression var på 30,2 måneder for Lynparza mod blot 5,5 måneder for placebo. Endelig viser safetydata at Lynparza-resultaterne er opnået med relativt lave forekomster af hematologiske bivirkninger. Lynparza er i forvejen godkendt i både EU og USA som en generel behandling mod ovarian cancer.

Desuden skrider udviklingen af den immunologiske fokuserede cancer-pipeline fremad anført af PD-L1 immun-checkpoint hæmmeren Imfinzi (durvalumab). For blot få dage modtog AstraZenea FDA’s godkendelse af Imfinzi til anvendelse i tidligere behandlede patienter med lokalt-avanceret eller metastaserende blære-cancer, som ikke har haft tilstrækkelig effekt af platin-baseret kemoterapi. Godkendelsen af Imfinzi er baseret på en

 

overordnet responsrate på (17%) samt en meget solid varighed af disse respons (median endnu ikke nået). Imfinzi testes desuden også et i fase III studie i blære-cancer som 1st line treatment både som monoterapi og i kombination med AstraZenacas CTLA-4 checkpoint inhibitor tremelimumab

Endelig har Tagrisso nu opnået fuld godkendelse i EU i lungecancer. Dette skete d. 25. april. Tidligere har Tagrisso kun været betinget godkendt i 2nd line behandlingen. Den fulde godkendelse er baseret på resultater fra III AURA3 studiet afrapporteret i 2016, som blandt de 419 optagede patienter viste Progressions-Fri-Overlevelse (PFS) på 10,1 måneder mod 4,4 måneder for standard kemoterapi, i patienter med lokalt avanceret eller metastaserende EGFR T790M positiv lunge-cancer, med sygdomsprogression trods tidligere behandling med standard EGRR TKI-behandling (Tyrosine Kinase Inhibitors).

Faldende risiko kan trække kursen op
AstraZeneca udtrykker forventning om, at der vil være et aftagende pres på basis-forretningen i særligt 2.halvår 2017, som følge af at den generiske konkurrence til Crestor startede i sommeren 2016 og derfor vil 2.halvår 2017 være på mere sammenlignelige markedsvilkår med 2.halvår 2016. Altså vil produktsalget i aftagende grad været præget af omsætningsfald relateret til patentudløb. Desuden ventes fortsat stor vækst i Tagrisso-salget i resten af året.

På den baggrund fastholder AstraZeneca de hidtidige udstukne finansielle guidelines for 2017. Der er en forventning om et samlet omsætningsdyk på ca. 2-5%, samt et dyk i indtjeningen per aktie på ca. 10-15%.

Baseret på AstraZenecas guidance for 2017 vurderer vi, at selskabets totale omsætning vil lande omkring 22 mia. USD for hele året og overskuddet efter skat vil dykke med ca. 12-13% til 3,0 mia. USD. Med den nuværende kurs i kurs 538,5 SEK handles AstraZeneca til en markedsværdi på ca. 76,4 mia. USD. Dette svarer til en 2017 P/E på ca. 25.

Vi forventer, at der er en god mulighed for at markedet vil belønne AstraZeneca for det aftagende pres på kerne-forretningen fra 2.halvår 2017 og frem, og at man i stigende omfang vil begynde at fokusere på vækstperspektiverne inden for særligt cancer-divisionen (Tagrisso, Lynparza og Imfinzi). Vi vurderer derfor, at der kan ligge en forholdsvis pæn upside i aktien over de kommende 12 måneder og at aktien vil kunne prissættes relativt aggressivt til en P/E omkring 30, svarende til en upside på ca. 20% herfra.

Vi opjusterer vores anbefaling på AstraZeneca fra Neutral til Køb og hæver samtidig kursmålet til 635 SEK per aktie på 12 måneders sigt.

Peter Aabo

Læs hele udgivelsen her