Del artiklen:

I et konkurrencepræget marked ser William Demant Holding (WDH) ud til at have ramt en guldåre med det nyeste produkt Oticon Opn. Det løfter indtjeningen i 2017 betydeligt.

WDH havde mistet mere end 20 procent af sin værdi i løbet af et halvt år, da selskabets aktiekurs d. 8. december 2016 ramte bunden i 113 DKK.

En væsentlig del af forklaringen skal findes i det marked, som WDH opererer på. WDH er blandt verdens største producenter af høreapparater, og dette marked er domineret af ganske få producenter i hård konkurrence. Det stiller store krav til udviklingen af nye produkter, hvor det er helt afgørende, at man hele tiden er i stand til at tilbyde kunderne noget nyt og bedre.

Det betyder på den ene side, at de dominerende selskaber i kraft af deres størrelse har en fordel mht. udvikling af banebrydende nye produkter.

Men på den anden side balancerer selskaberne også på en knivsæg, hvor en fejlvurdering af kundernes behov kan sende gigantiske beløb anvendt til produktudvikling og markedsføring direkte i affaldsspanden.

Guldåre eller pengene tabt?
Spørgsmålet om, hvorvidt WDH’s seneste produktudvikling er en guldåre eller et fejlskud, er denne gang mere relevant end normalt. WDH’s nye produkt Oticon Opn lanceres således som så anderledes end tidligere apparater, at der ligefrem er tale om et paradigmeskifte.

Høreapparatproducenterne har aldrig været nærige med slagord og salgstaler, men denne gang er der realiteter bag ordene. Kort tid efter introduktionen af Oticon Opn fortalte uafhængige kilder i detailleddet til Økonomisk Ugebrev, hvordan en del kunder fravalgte det nye produkt med begrundelsen, at det var for anderledes i forhold til, hvad de var vant til. WDH’s svage præstation på aktiemarkedet i 2016 kan meget vel være udtryk for, at andre analytikere har fået det samme budskab. Men måske er der nu sket en afgørende vending for Oticon Opn, og dermed også for WDH. I årsregnskabet 2016 fortælles således om en organisk vækst i engrossalget af høreapparater på 6 procent drevet af Oticon Opn. Det oplyses også, at introduktionen af Oticon Opn til det amerikanske Veteran Affairs i november 2016 løftede markedsandelen målt i enheder fra 7 procent til 11 procent. Det afgørende signal om, at Oticon Opn sandsynlig-

vis bliver en guldåre for WDH, finder vi i forventningerne til 2017. På trods af en forventet beskeden vækst i høreapparatmarkedet på 4-6 procent målt i enheder og 1-3 procent målt i kroner og øre, forventer WDH i 2017 et primært driftsresultat (EBIT) i niveauet 2,2-2,5 mia. DKK.

Når det sættes i forhold til et EBIT-resultat i 2016 på 1,9 mia. DKK forventes altså en indtjeningsvækst i intervallet 15-30 procent. Det er et budskab markedet værdsætter, og WDH er steget 22 procent i år, hvor aktien i sidste uge nåede den højeste kurs nogensinde.

Det er dog ikke nødvendigvis slut endnu. Målt på forventet Price/Earning i 2017 handles WDH p.t. på niveau med branchemedianen, og dermed tilskrives WDH endnu ikke den fordel, som Oticon Opn giver selskabet i forhold til konkurrenterne.

Var Oticon Opn floppet, havde det været katastrofalt for aktiekursen, men sådan gik det ikke. Markedets negative forventninger til en potentiel nedtur blev langt hen af vejen indregnet i aktiekursen i løbet af 2016, men er elimineret ved årets foreløbige stigning på 22 procent. Nu bliver næste skridt at indregne Oticon Opns teknologiske forspring i værdiansættelsen af selskabet. Vi forventer, at det kan løfte kursen yderligere 15 procent. Vi opjusterer vores overordnede anbefaling på WDN-aktien til Køb og med et 6 måneders kursmål på 175 DKK.

Bruno Japp

Læs hele udgivelsen her 

 

Del artiklen: