Vestas imponerede over en bred kam i årsregnskabet for 2015. Ifølge analytikerne vil Vestas præstere endnu et år med solid fremgang i salg og lønsomhed i 2016. Men herefter bliver udfordringerne betydeligt større. Ifølge flere Vestas-analytikere kan den danske vindmølleproducent i år forvente solid vækst i Nord- og Sydamerika ekskl. USA, mens det helt store træk i væksten skal komme fra Asien. Grundlæggende ses både USA og Europa at levere nogenlunde flad omsætning til Vestas fra 2017, hvor stort set hele omsætningsvæksten skal komme fra Asien og den lukrative serviceforretning. Med andre ord bliver det stadig vanskeligere at hente vækst ud af de traditionelle hovedmarkeder, og derfor er der stigende usikkerhed om analytikernes estimater for fremtiden. Eksempelvis forventer Danske Bank i en ny analyse markant faldende omsætning i USA efter 2016, hvilket dog kompenseres af stigende salg i resten af ”Americas”. Til gengæld venter bankens analytiker, at salget i Asien tredobles fra 457 mio. euro sidste år til 1,6 mia. euro i 2020. Da Vestas’ vindmøllesalg også ventes af være vigende i Europa, bliver Asien den helt afgørende drivkraft bag væksten.

Carnegie skriver i en ny analyse, at ”Vestas is now ready to start the next chapter of its impressive journey. A cornerstone of its next steps will be expanding its position in China, Brazil and India, which account for ~50% of the global wind market but only ~5% for Vestas.“ Danske Bank skriver i en analyse, at “we consider emerging market growth of orders to be more structural due to a combination of increased competitiveness for wind energy and a structural need for more power generation capacity. On top of this, Vestas has increased focus on emerging markets and is targeting increased market shares in key markets such as Brazil, China and India. Finally, we consider Europe a stable market, which is supported by the continued lower cost of energy for wind and innovation from Vestas with a focus on wind turbines optimised for low wind speeds.”

Lav pris på vindmøllestrøm
Analytikerne forventer ikke umiddelbart en afsmitning på vindmøllesalget af de historisk lave oliepriser, hvilket antageligt skyldes to forhold: For det første er vindmøllestrøm ved at blive konkurrencedygtig med andre energiformer. Eksempelvis skriver Nordea i en analyse, at ”The company is making wind power more competitive through more cost-efficient production of its turbines and furthermore is de-risking the business model by expanding its Service operation.”

Ifølge denne artikel er vindmøllerstrøm blevet mere konkurrencedygtig end andre konventionelle energiformater. Bag analysen står International Renewable Energy Agency, som vurderer, at ”the main drivers for improvements in the levelized cost of wind power have been the growth in the scale of the wind market from a cottage industry to a major industrial sector with a number of global players. This has allowed economies of scale to be exploited, resulted in more efficient and competitive supply chains, and encouraged competition to drive down costs. At the same time, technology improvements have also had a large impact.” For det andet ses der med den seneste klimaaftale gunstige forhold for fremtidige vindmølleinvesteringer, da der nu mere eller mindre er faste aftale om at nedskalere fossile brændsler. Risikoen for de globale vindmølleproducenter lurer dog lige i baggrunden: Med pres på nationalstaternes offentlige udgifter er der overhængende risiko for, at statssubsidierne til vindmøllestrøm udfases over en årrække. Samtidig kan det ikke udelukkes, at især de asiatiske økonomier vil foretrække elproduktion med billig olie og kul frem for investering i alternative energiformer. Carnegie skriver således i sin analyse, at ”our biggest concern is if the appetite for renewable energy is hit by the decreasing prices on fossil fuels and negative electricity price trend. So far, however, we have seen no negative change in the demand pattern.” Analytikerne ser dog meget positivt på Vestas-aktien på kort sigt. På det forventede 2016-overskud handles aktien til moderate 15,1 gange overskuddet, hvilket er ca. 10 procent lavere end peer group-selskaberne, og der ventes udmeldt et aktietilbagekøbsprogram samtidig med regnskabet for første kvartal 2016.

Læs hele udgivelsen her