Aktieanalytikere, danske såvel som internationale, fastholder og øger deres overskudsforventninger for langt de fleste store danske børsnoterede selskaber. Men det står i modsætning til tendensen med en bred nedjustering af forventningerne til de europæiske Stoxx 600-selskaber, hvor de danske C20-selskaber indgår. Økonomisk Ugebrev har gennemgået analytikernes estimater for forventede overskud i fjerde kvartal 2015, og der har den seneste måned været minimale justeringer i de danske selskaber.

De uændrede positive udsigter for de store, børsnoterede selskaber anvendes af analytikere og banker til at videreformidle et budskab om, at der ikke er grund til panik efter de seneste ugers voldsomme kursfald, og at man som aktieinvestor skal have ”is i maven”. Faktum er dog, at en stor andel af aktiekursstigningerne de seneste år mest er drevet af multipel ekspansion, det vil sige forhøjede p/eværdiansættelser og øgede udbyttebetalinger. Som det fremgår af grafikken, er kun en mindre del af de stigende aktiekurser i Europa drevet af højere overskud i selskaberne. Men hvis selskaberne stort set fastholder deres overskud, er der så grund til, at aktiekurserne falder? Det vil i høj grad afhænge af, hvordan ”aktiemarkedet” ser på de historiske høje værdiansættelser, ikke mindst på de danske, defensive storaktier. I gennemsnit handles det europæiske aktiemarked til 17 gange det forventede overskud, og efter et enestående godt aktieår for danske C20-aktier, handles de danske storaktier til et gennemsnit på 18 gange overskuddet.

Hvis den igangværende nedtur på aktiemarkederne er forsmag på en strukturel repricing af aktiemarkederne, til lavere p/e-værdier, kan der være meget langt ned. En justering fra et gennemsnit på 18 gange overskuddet til 14,5 gange overskuddet, med uændrede overskud i selskaberne, vil kræve et generelt kursfald på 20 procent. Og hvad skulle så være grunden til en sådan repricing? For det første tyder meget på, at en ny rentecyklus er startet for første gang i ni år med en stribe forventede renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, som vil smitte af på markedsrenterne og fordyre virksomhedernes finansieringsomkostninger. For det andet er risikopræmien på erhvervsobligationer under hastig forøgelse, i første omgang på high yield, som udtryk for reduceret risikovillighed hos de professionelle investorer. Og for det tredje kan det meget vel være, at analytikerne faktisk heller ikke denne gang har set, hvad der ligger lige forude. Eksempelvis en global recession udløst af faldende olie- og metalråvarepriser, en alvorlig opbremsning i Kina eller en recession i USA, udløst af højere renter, som vil ændre markant på virksomhedernes markedsvilkår.

Uanset hvad der har udløst aktiekursfaldene, der efterhånden ligner et længerevarende bear marked, har analytikerne ikke set det. Over de seneste fire uger og tolv uger er analytikernes forventninger til 2016-overskuddet kun sat mærkbart ned i A.P. Møller-Mærsk, TDC, FLSmidth og DSV. For Mærsks vedkommende er nedjusteringen mærkbar og især afledt af dobbeltstormen, idet både oliepriser og fragtraterne er faldende.

Analytikerne er fortsat med at forhøje deres overskudsforventninger for stort set alle andre C20-selskaber. Den fortsatte optimisme er overraskende, set i lyset af det globale makroøkonomiske billede med svaghed i USA og Asien, som meget hurtigt kan smitte af på et fortsat svagt Europa. For de europæiske Stoxx 600-selskaber synes analytikerne ikke er være nær så optimistiske. Som det fremgår af tabellen med analytiker-estimater for Stoxx 600-selskaberne har der været løbende nedjusteringer af overskudsforventningerne for fjerde kvartal 2015 over de seneste mange måneder.

I fire af ti brancher forventes direkte underskud i kvartalet. Det drejer sig blandt andet om stabile og cykliske forbrugsgoder. I både health care, industri og teknologi ventes fortsat overskudsvækst i forhold til fjerde kvartal 2015, men væksten ses nu markant lavere end for tre og seks måneder siden. Her har analytikerne altså sat deres forventninger markant ned, selvom der fortsat ventes plusvækst.

Læs hele udgivelsen her