Danmarks største pengetank, ATP, har efter ni år med en investeringsstrategi efter risikoallokering på aktivklasser nu valgt at træde ind på helt uafprøvede veje i en ny og revideret investeringsstrategi, som fremover skal sikre danskerne et fornuftigt afkast på pensionsopsparingen, trods de stadigt vanskeligere markedsvilkår for investorer. Ændringen, som er baseret på over et års forarbejde, skal søge at tage højde for en anderledes og mere risikofuld verden, med lavere gennemsnitlige afkast på traditionelle investeringsaktiver, samt en fortsat høj risiko for flere finansielle ”100 års-storme”, som vi de seneste femten år har oplevet flere af (år 2000 og år 2008). ”Hvis man blot ser på udviklingen på de finansielle markeder inden for de seneste 12-18 måneder, har der været meget store udsving i aktier, renter og valuta. Sådan nogle udsving kan modellerne ikke forklare. De aktuelle meget lave pengepolitiske renter og stor usikkerhed om makroøkonomien betyder, at de finansielle markeder fortsat bevæger sig på en knivsæg. Så der kan meget vel komme flere store udsving, både op og ned,” siger fondsdirektør Henrik Gade Jepsen, som præsenterede den nye investeringstænkning i Finansforeningen forleden.

Grundlæggende er ATP’s ny strategi indrettet efter en langt mere avanceret model til at indregne risici i investeringsprocessen. Tænkningen bag den ny strategi fremgår af grafikken, hvor man populært kan sige, at ATP forsøger bedre at forstå de enkelte fødevarer (aktiver) ved at identificere de underliggende næringsstoffer (risikofaktorer). Det har indgået som en væsentlig del af processen at tilpasse ATP’s systemer til den nye risikomodellering.

Lykkes denne eksercits, er der grund til at tro, at ATP kan gøre det bedre end de fleste andre investorer. Til gengæld er risikoen også, at ATP ikke forstår eller måler de underliggende risici korrekt, eller at de lige pludselig ændrer sig markant. I modellen er fastsat fire overordnede risikofaktorer og 13 underliggende risikofaktorer. ”I vores forarbejde har vi lagt stor vægt på, at der både var et empirisk og teoretisk belæg for de anvendte risikofaktorer. Og samtidig har vi forsøgt ikke at gøre det meget komplekst,” siger Henrik Gade Jepsen. Selve teorien er beskrevet i den akademiske litteratur af blandt andre nobelprismodtagerne Robert Merton og Eugene Fama i 1970’erne og senere anvendt med succes af den navnkundige investor Warren Buffet. Henrik Gade Jepsen understreger, at man nu har opskriften, og at det de kommende år vil blive en læreproces med at forstå de underliggende risici bedre, og at det givetvis også vil medføre at opskriften skal justeres undervejs.

Men er det ikke lidt farligt at basere en investeringsstrategi på akademisk teori? Et velkendt eksempel, hvor det gik meget galt, er hedgefonden LTCM (Long Term Capital Management , som i nogle år blev styret succesfuldt af nogle dygtige økonomiprofessorer indtil den asiatiske finanskrise i 1997, hvor den krakkede med et brag?

HGJ: ”Det er netop en af grundene til, at empirien er vigtig. Det har været helt centralt for os at forstå, hvordan risikofaktorerne har klaret sig historisk, ikke mindst i krisetider. Den nye tænkning står ikke alene, så vi har også taget højde for, at modellen er relativt uprøvet. Der kan selvfølgelig opstå nye risici i markedet, som ikke har været så fremtrædende tidligere. Sådan vil det altid være. Modeller har det med at tegne et billede af verden, som er pænere end virkeligheden. Derfor har vi også særskilt fokus på, hvad der kan ske, hvis det ikke går som forventet, og det er jo ikke sådan, at vi kaster vores hidtidige erfaringer med risikostyring over bord.”
Meget af det nye er at forså risiko bedre? ”Fordelen ved den nye model er, at vi går et skridt videre og forsøger at forstå de enkelte risikoelementer i hver aktivklasse, så vi ser på mere end bare indpakningen. Så fremover vil vi også være mere opmærksomme på eventuelle nye risikofaktorer, end vi tidligere har været. Samtidig får vi bedre overblik over den samlede risikoeksponering.”

Generelt er det forventningen, at det bliver vanskeligere at hente gode investeringsafkast de kommende mange år. Hvordan vil du beskrive jeres modsvar?

”Vores model lægger ikke op til at øge investeringsafkastet ved blot at øge risikoen. Vores svar er, at vi skal blive endnu bedre til at skabe afkast i forhold til den underliggende risiko. Samtidig betyder den øgede risiko flere 100 års-storme, at det bliver endnu vigtigere med en god risikostyring. Og endelig lægger vi vægt på, at vi får en bedre forståelse af de underliggende risici i alternative investeringer, så vi får bedre indsigt i, hvordan de skal styres i en porteføljesammenhæng,” siger Henrik Gade Jepsen.

Læs hele udgivelsen her