Den kontroversielle sag om Banedanmarks sortlistning af den private entreprenør Ravn Bane og direktør Jesper Ravn var kendt af et langt større persongalleri i toppen af den statslige virksomhed, end Banedanmark hidtil har oplyst, kan Økonomisk Ugebrev nu dokumentere. Sagen kan dermed blive bredt ud til en større personkreds. Indtil nu er en underdirektør sigtet for embedsmisbrug, og der er indledt en disciplinærsag mod den tidligere adm. direktør, Jesper Hansen.

En gennemgang af interne Banedanmark-mails, mødereferater og mailkorrespondance mellem Ravn Bane og Banedanmark, Økonomisk Ugebrev har fået adgang til, viser, at hele topledelsen i virksomheden med 2.200 ansatte kendte til sagen fra 31. januar 2014. Det var den dag, Jesper Hansen internt udstedte det dybt kritisable forbud mod at handle med Ravn Bane. Sagen er eskaleret efter, at Jesper Ravn klagede til Transportministeriet over den behandling, ti af hans ansatte havde fået af Banedanmark. I månedsvis var de blevet frataget deres sikkerhedscertifikater af Banedanmark, så de ikke kunne arbejde på jernbanen. Senere viste det sig, at der var hold i klagen fra Ravn Bane. Banedanmarks begrundelse for at inddrage certifikaterne var simpelthen ugyldig.

Disciplinærsagen er i sin spæde start med forklaringer fra de involverede til Kammeradvokaten. Så vil der gå måneder, før statens advokat kommer til et resultat og en følgende afgørelse. Men et godt bud på tidslinjen er som følger: Da Jesper Ravn i februar 2014 kom på sporet af sortlistningen, spurgte han i en mail : ”Jeg er blevet opmærksom på, at der florerer rygter i Banedanmark om, at det ikke er tilladt at bruge RAVN Bane på baggrund af, at jeg har klaget over jer!”. Dagen efter – 5. februar – skrev underdirektøren til den underordnede, som havde modtaget mailen, at hun bare skulle lyve: ”Ah sikke noget! jeg tror det kan være Mikael Borre, (sigtet direktør, red.) som har sendt det ud i Produktion, da Jesper Hansen i fredags sagde, at ham bruger vi ikke, men det kan vi jo ikke svare. Så du svarer Kære Jesper Jeg har ikke hverken hørt eller fået forelagt rygter om din virksomhed. ” Samme fredag blev der afholdt et ”tværgående direktørgruppemøde” i Banedanmark. I referatet fra mødet fremgår, at ti underdirektører og Jesper Hansen deltog. En af dem er den direktør, der opfordrede til at lyve, en anden den nu sigtede direktør.

Da mødet var forbi, sendte den sigtede embedsmand en mail: ”Kære alle, Indtil klagen fra Jesper Ravn er afklaret i TS er det FORBUDT at anvende Jesper Ravn til nogle opgaver OVERHOVEDET.” At det var Jesper Hansen, der havde udstedt ordren, fremgår ikke af den sigtedes mail eller af referatet fra mødet. Men forholdt de mange oplysninger, der alle peger i retning af, hvad der fandt sted på det ”tværgående direktørgruppemøde”, anerkender Banedanmark i en mail til Økonomisk Ugebrev, at det var på det pågældende møde, at Jesper Hansen undsagde Jesper Ravn.

Økonomisk Ugebrev har spurgt, hvorfor man ikke førte det til referat. Det har kommunikationschef, Karina Nelsing, der også var med til mødet, ikke ønsket at svare på. Hun henviser til disciplinærsagen og siger, at Banedanmark ikke ønsker at udtale sig, før den er færdig. Da det kom til pressens kendskab, at direktøren var sigtet, medførte det massiv presseomtale . Den 25. november 2015 blev der udsendt en pressemeddelelse med titlen ”Banedanmark beklager fejl.” HR-direktøren, der også var med til mødet, udtalte sig. Hele sagen blev tørret af på de to direktører, der var kendt i offentligheden. I pressemeddelelsen står: ”De konkrete medarbejdere har ikke haft kompetence til at træffe beslutninger i forhold til Ravn Bane ApS, hverken i sikkerhedsmæssige sager eller i forhold til tildeling af opgaver til Ravn Bane ApS.” Men med den fælles viden i hele topledelsen blev det endnu en gang udeladt, at det var Jesper Hansen, der netop havde kompetencerne, som i en periode lukkede for det varme vand til den mindre virksomhed. Økonomisk Ugebrev har spurgt, men Banedanmark har ikke ønsket at forholde sig til, hvorvidt Jesper Hansen gennemlæste pressemeddelelsen, før den blev sendt ud. Karina Nelsing oplyser i en mail, at det var HR-direktøren og hende, der stod for pressemeddelelsen. I oktober 2015 søgte Jesper Ravn aktindsigt i det materiale, hvor den omtalte mail med opfodring om at lyve over for Jesper Ravn blev det fældende bevis, som startede sagen mod Jesper Hansen. Langt over den normale svarfrist modtog han materialet i januar 2016. Da han havde gennemlæst det, sendte han det videre til TV2, og transportminister Hans Christian Schmidt (V) satte undersøgelsen i gang.

Den 13. november 2015 sagde Jesper Hansen op efter ti år i jobbet. I 2014 skrev han til Jesper Ravn: ”Vi har i Banedanmark det mål at behandle alle på lige vilkår.”. Den nye adm. direktør Per Jacobsen, som siden 2008 har været direktør i Vejdirektoratet, satte sig i stolen for 14 dage siden. Han kender Banedanmark indefra. I 2005 – 2006 var han vicedirektør. Trods sigtelsen af underdirektøren formoder lektor i forvaltningsret Steen Bønsing fra Aalborg Universitet ikke, at de øvrige direktører bliver sanktioneret: ”Som embedsmand skal man handle lovligt, men man skal også efterleve en ordre. Det sidste vejer typisk tungest.”

Læs hele udgivelsen her