Økonomisk Ugebrev parat til at ta’ Børsens rolle.

Udsagnet vil uden tvivl hos mange udløse et lille smil. Dagbladet Børsen-koncernen er en gigant i danskernes medieforbrug af erhvervs-relaterede nyheder og indsigt, mens Økonomisk Ugebrev er en lilleput. Men på den lidt længere bane godt kan Økonomisk Ugebrevs publikationer, alene eller sammen med andre, dække det hul, som meget let vil kunne opstå, hvis konkurrencemyndighederne virkelig godkender JP/Politikens køb af Dagbladet Børsen. Vi har dog af mange grunde ikke fantasi til at forestille os, at konkurrencemyndighederne godkender overtagelsen, ikke engang med nogle kausuler eller begrænsninger. JP/Politiken og Børsen udgør en meget vigtig del af danskernes løbende dækning af information om erhvervsliv, økonomi, samfund, privatøkonomi og ledelse. Det er en gave til danskerne, demokratiet, pluralismen og alsidigheden, at der er flere store aktører på området. Faktisk vil det være et stort tab, hvis én stor mediegigant sidder på den overordnede meningsdannelse som helt toneangivende omkring erhvervsforhold, erhvervspolitik og andre samfundsvigtige forhold, hvor forskellige syn på sagerne, og forskellige journalistiske tilgange, er en ubetinget gevinst.

Velkendt er det, at Dagbladet Børsen skal fortsætte som et selvstændig medie. Sådan har det i hvert fald været udmeldt. Ses på konsekvensen af samlingen af Jyllands-Posten og Politiken, er adskillesen blevet opretholdt. Faktum er dog her, at målgrupperne er vidt forskellige, og det er det redaktionelle fokus også. I virkeligheden er der tale om to forskellige verdener. Sådan er det ikke med JP, herunder JP Finans, på den ene side, og Dagbladet Børsen på den anden side. Det er langt hen ad vejen samme publikum. Det kan godt være, at intensionen i dag er at holde dem adskilte. Hensigtserklæringen vil måske bløde konkurrencemyndigheden op. Men hen ad vejen vil de enorme potentielle synergier i en tættere integration mellem de to erhvervsmedier, og det strukturelle indtjeningspres på mediesektoren, uden tvivl ændre den virkelighed stille og roligt. Alene det forhold, at JP/ Politiken skal regne en købspris på 800 mio. kr. hjem, vil udløse interne krav til betydelige omkostnings- og samordningssynergier. Risikoen for ensforming i journalistikken og toneangivende mediers holdninger vil uden tvivl kunne skade den demokratiske proces, og grundlaget for en alsidig debat og vidensdeling.

Problemet ville ikke være stort, hvis der var en bred vifte af andre store erhvervsmedier, som på daglig basis dækker erhvervsliv, økonomi og ledelse bredt og grundigt. Det er bare ikke tilfælde. Berlingske Business ligger i forhold til de to store konkurrenter – trods gode takter – underdrejet efter mange års spareøvelser. Man kan håbe, at de nye ejere af Berlingske i lyset af den ventede sammenlægning ville træde voldsomt på speederen. Andre erhvervsmedier er som bekendt enten væk eller nichemedier, uden betydning i det store mediebillede.

Hvis vi tager skyklapperne på, dropper samfundsperspektivet, og alene ser på Økonomisk Ugebrevs mulighed for at udnytte situationen, opfatter vi det som et drømmescenarie, hvis JP/Politiken virkelig får lov til at købe Børsen.

Økonomisk Ugebrev-koncernen har i dag skabt en platform, som er baseret på pågåede, dybdeborende erhvervsjournalistik med fokus på nytteværdi og ny forståelse, hvor vi skriver direkte til erhvervslæserne. Vi er den mest LEAN-effektive medievirksomhed i det danske medielandskab. De seneste år har vi bygget en platform for at skabe grundlag for fremtidig vækst. Byggeklodserne er nye produkter, der spiller sammen med vore brand, viden og redaktionelle råstof: Blandt andet Økonomisk Ugebrev Konferencer, som har ”premiere” den 16. april med en konference med titlen ”Den Nye topleder” – med en perlerække af indlægsholdere. Vi har med succes lanceret Økonomisk Ugebrev Nordic Biotech & Pharma, hvilket er femte udgivelse, efter Økonomisk Ugebrev CFO/Finans, Økonomisk Ugebrev Ledelse, Økonomisk Ugebrev Formue og Selskabsledelse SMV, der udsendes til 20.000 SMV-virksomheder fire gange årligt. Sidste skridt i vores nye medieplatform lanceres i første kvartal, hvor læserne får mulighed for at læse nyhedsbrevene og søge artikler på en ny digital medieplatform, som via en app giver en bedre læseoplevelse på iphone, ipads og andre devices.

Med denne udvikling har vi skabt en perfekt platform for vækst og endnu mere fokus på dybde og nytteværdi for erhvervslæserne. Vi erkender dog allerede nu, at vi ved egne kræfter kan nå et stykke af vejen, men ikke hele vejen. Inden for to-tre år er det planen, at Økonomisk Ugebrev indgår i en fusion med danske eller nordisk medie- eller forlagsaktør. Med større muskler kan projektet tages et skridt videre. Vi er således ikke uenige med JP/Politiken og Bonnier (der i dag ejer Børsen) i, at fusioner er vejen frem i en branche, der måske mere end nogen anden møder nye vilkår og udfordringer som følge af digitaliseringen. I den situation nytter det ikke at pleje gamle kæpheste eller fine fornemmelser. Der er blot også et samfundsmæssigt hensyn, som konkurrencemyndighederne skal varetage, og dette taler ikke for opkøbet af Børsen, selv om dette isoleret set gavner såvel køber som sælger og deres nærmeste konkurrenter.

Læs hele udgivelsen her