Efter kun fire års levetid endte den hedengangne rigmandsbank Capinordic Bank i februar 2010 med blive overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af manglende opfyldelse af lovens solvenskrav. I en efterfølgende retssag anlagt af Finansiel Stabilitet blev finansmanden Lasse Lindblad og to andre ledende medarbejdere pålagt erstatningskrav på 90 mio. kr. på grund af uforsvarlig bankdrift. Den skriftlige dom på 1.300 sider fortæller historien om en bank, som blev drevet ufattelig kreativt og i en gråzone, nogen ville opfatte som på kant med loven.

Finansiel stabilitet har ved forberedelse af retssagen haft adgang til tusindvis af breve, mails, kontrakter, tegningslister og anden korrespondance fra banken. En gennemgang af dommen viser, at banken ikke gik af vejen for transaktioner, hvor banken hentede tvivlsomme milliongevinster på bekostning af finansielle modparter. Således viser dommen også, at en stor andel af bankens samlede udlån lå hos få store kunder, der i vid udstrækning var en del at Lasse Lindblads netværk, blandt andet Milliardærklubben.

Et eksempel på bankens kreativitet er den ikke tidligere omtalte såkaldte ”Eurotrust – Olicom transaktion”, hvor de to tidligere børsnoterede virksomheder, som på forskellig tid var to af bankens absolut største kunder, handlede med hinanden. Transaktionen, som var baseret på kunstigt opskruede værdier, betød, at Capinordic kunne hente 50 mio. kr. på noget, der let kunne ligne decideret snyd og humbug.

Transaktionen, som beskrives indgående i dommen, indgår ikke i det endelige erstatningskrav, da Landsretten bemærkelsesværdigt ser det som en nødvendig ”brandslukning” for at reducere bankens tab. Transaktionen omfatter følgende faser: 1) I sommeren 2008 solgte Olicom i en rettet emission nye aktier til såkaldte ”professionelle investorer” for 100 mio. kr., så Olicom kunne købe ejendomme af Eurotrust. 2) I foråret 2008 skyldte Eurotrust 138 mio. kr. til Capinordic. I et revisionsprotokollatet fra banken står, at man ”aktivt” forsøgte at nedbringe lånet til Eurotrust. Eurotrust gispede efter vejret, så der blev gjort klar til storudsalg af ejendomme. Detaljeret beskrives i dommen, hvordan Eurotrust solgte ejendomme for 50 mio. kr. til et skuffeselskab, hvorefter Olicom hurtigt købte samme ejendomme for 105 mio. kr. Altså mere end dobbelt op.

Skuffeselskabet CSV Invest ApS, ejet af moderselskabet Capinordic A/S med Lasse Lindblad som direktør, formidlede transaktionen, og kunne hæve gevinsten på op mod 50 mio. kr. I dommen (side 204) hedder det, at ”ifølge det oplyste modtog banken et honorar på 46,8 mio. kr. for formidlingen af Euro-Trust/Olicom-transaktionen.” Halvdelen af pengene fra Olicoms nye aktionærer tilfaldt altså Capinordics slunkne pengekasse.

I Olicoms aktiesalg skulle det sandsynliggøres, at værdien af ejendommene i Olicom var reelle, da fuldtegning af nye aktier var afgørende. Det lykkedes ved at fortælle eksterne investorer, at der allerede var tegnet en betydelig del af den samlede kapitalforhøjelse, blandt andet til den velkendte finansmand Harry Rosenberg. En fortrolig tegningsliste viser således, at det Harry Rosenberg-ejede selskab ApS KBUS 8 NR. 2051 købte for 15 mio. kr. I 2007 havde samme selskab en kredit i banken på 20 mio. kr., og Lasse Lindblad var ”kundeansvarlig”.

Harry Rosenberg, som Lasse Lindblad har kendt i årevis, skulle dog ikke have kontanter op af lommen. Capinordic Bank udstedte nemlig et blancolån på de 15 mio. kr. til Harry Rosenbergs selskab. Ligeledes finansierede Capinordics datterselskab Aktie & Valutainvest ApS to andre kunders tegning af aktier i Olicom på i alt 15 mio. kr. Kunderne var A.O. Holding ApS ved Peter Juul med seks mio. kr. og Volleshave Holding ApS ved Bo Kristensen med 8,6 mio. kr. Synerco ApS ved Peter Forchhammer, mange-årig forretningspartner med Lasse Lindblad, kunde i og aktionær i banken og aktionær i Eurotrust som Capinordic tegnede for otte mio. kr. Her var banken også med. Uden nogen form for kreditsagsbehandling fik Synerco lov til at hæve yderligere fire mio. kr. Virksomheden gik i betalingsstandsning få måneder senere.

Med tilsagn om køb af aktier i Olicom kunne der nu fremvises flere ”seriøse” købere, som tilsyneladende fandt prisen attraktiv. Blandt andet på det grundlag købte Sydbank nye aktier i Olicom for fem mio. kr. og Sparbank for 12 mio. kr. Begge uden lån i banken. Olicoms daværende storaktionær ADR nr. 1904 ApS købte dog ikke flere aktier. Det var ejet af forretningsmanden, Jesper Jørgensen, som drev ejendomsselskaber, og derved må formodes at have indsigt i ejendomsmarkedets prissætning. I dommen oplyses: ”ADR nr. 1904 ApS, som forinden kapitalforhøjelsen i Olicom ejede majoriteten af aktierne i Olicom, deltog ikke i kapitalforhøjelsen.” Eurotrust gik i betalingsstandsning i november 2008. Landsretten sagde Olicoms daværende bestyrelsesformand, Erik Horten, om transaktionen: ”Olicom ville ikke røre ved handlen, hvis de ikke var sikret den medfølgende finansiering.” Begge parter har anket til Højesteret. Finansiel Stabilitet fastholder erstatningskrav på 400 mio. kr.. De tre dømte er uenige i dommen.

Læs hele udgivelsen her