Både Danske Bank og Handelsbanken vurderer i deres renteforventninger, at spændet mellem de danske og tyske tiårige statspapirer bliver formindsket. I øjeblikket er der en renteforskel på 35 basispoint, og det er højt i sammenligning med perioden, hvor der var fokus på danske papirer som safe haven. Dengang var der tale om perioder med negativt rentespænd.

Danske Bank forventer i deres nyeste renteprognose en indsnævring af spændet til 25 basispoint i løbet af det næste halve år, mens Handelsbanken kun har indregnet en indsnævring af spændet til 30 basispoint. ECB’s fortsatte opkøb af bl.a. tyske statsobligationer er medvirkende til at holde rentespændet mellem danske og tyske papirer oppe, og foreløbig er der udsigt til at disse opkøb fortsætter gennem hele 2016. Begge finanshuse ser de amerikanske tiårige renter højere i takt med, at den amerikanske centralbank hæver renten, men mens Danske Bank venter en amerikansk stigning på 40 basispoint over det næste halve år forventer Handelsbanken under det halve i stigning. Det betyder at der er en del forskel på, hvad de forventer for de danske tiårige renter.

Danske Bank peger netop på at stigende amerikanske renter ifølge deres vurdering vil trække bl.a. de danske renter opad, og at det vil betyd en stejlere danske rentekurve. Men det er en særdeles beskeden dansk stigning der er lagt op til de kommende seks måneder, nemlig fra et aktuelt niveau på 89 basispoint til 95 basispoint. Det er dermed ikke mere end der adskillige gange har været tale om på en enkelt handelsdag. Handelsbanken forventer omvendt at de danske tiårige renter ved udgangen af tredje kvartal i år vil ligge en smule lavere end det aktuelle niveau, nemlig omkring 80 basispoint. Medvirkende til at holde renterne nede er de fortsat meget afdæmpede inflationsforventninger, der styrkes af de seneste olieprisfald.

Teknisk analyse på statsrenter
Renten følger stadig det langsomt faldende mønster, som startede i juni 2015. Der er ingen tegn på at mønsteret ikke længere holder, og derfor er der nu udsigt til et rentefald ned mod 0,70 procent.

Læs hele udgivelsen her