Siden månedsskiftet er CHF igen blevet styrket noget i forhold til EUR, efter halvanden måned med tendens til svækkelse. Men nu er der tegn på, at styrkelsen er stoppet op. Senior valutastrateg Aurelija Augulyte fra Nordea peger på flere argumenter for, at der igen er udsigt til at CHF bliver svækket. Hun vurderer, at svækkelsen kan betyde, at vi i løbet af kort tid vil se EUR/CHF over 1,12 i forhold til et aktuelt niveau lige under 1,10 EUR/CHF. Hun peger på, at den finansielle uro, der har hærget og til dels stadig er gældende, ikke har ført til en styrkelse af CHF. Samtidig er de store risici i højere grad i forbindelse med Asien end Europa. Og desuden betyder den stadig meget negative schweiziske rente et pres nedad på CHF. Når det gælder den seneste styrkelse af CHF, peger hun på, at det i virkeligheden mere er en svækkelse af USD, der har været tale om, og at den er drevet af, at forventningerne til renteforhøjelser fra Feds side svækkes mere og mere.

Aktuelt er der et rentespænd mellem EUR-zonen og Schweiz på mindst 40 basispoint på et års løbetid, og selvom der skulle komme to rentenedsættelser fra ECB’s side, som der i øjeblikket er indpriset i markedet, så er den schweiziske rente stadig lavest. Det taler for en svækkelse af CHF, vurderer Aurelija Augulyte. Hun vurderer derudover, at det meget vel kan tænkes, at den schweiziske centralbank vil vælge at følge ECB med at sænke renten i hvert fald den ene af de to gange, der nu forventes fra ECB’s side. Renteforskellen er efter hendes vurdering en væsentlig del af forklaringen på, at der er en fortsat kapitalbevægelse ud af Schweiz, og det er endda en bevægelse, der er accelereret det seneste år.

EUR/USD bevæger sig lidt væk fra toppen af det store interval
EUR/USD nærmede sig igen loftet i den vandrette kanal mellem 1,050 og 1,144 EUR/USD, men formåede ikke at passere denne grænse. Dermed fastholdes euro og dollar i en sidelæns bevægelse.

Læs hele udgivelsen her