Uroen på de finansielle markeder er en af årsagerne til, at Danske Bank i sin nye renteprognose nu forventer, at den tiårige statsrente forbliver på det nuværende lave niveau, eller måske endda bliver lidt lavere, det kommende halve år. På et års sigte venter banken, at renten ligger et kvart procentpoint over det aktuelle niveau.

Den nye renteprognose går hånd i hånd med den stemning, der efterhånden har bredt sig på de finansielle markeder. Det er en forventning om, at en række centralbanker nu er blevet mere bløde i knæene, og at der ikke er udsigt til de renteforhøjelser, der tidligere var udbredt enighed om. Det hænger bl.a. sammen med, at både inflationsforventninger og vækstudsigter nu ser svagere ud end tidligere. Danske Bank forventer, at allerede februartallene for EUR-området vil vise et fald i den europæiske inflation fra januars niveau på 0,4 procent, og at faldet vil fortsætte de kommende måneder, så den europæiske inflation til sommer kommer under nul. Men i løbet af andet halvår forventer banken, at både den europæiske og den danske inflation vil stige til over 1 procent. Der er et billede af, at de forbedringer, alle går og håber på, enten kommer senere end tidligere ventet eller bliver svagere end tidligere ventet.

Dermed bliver argumenterne for en stigende rente svagere. Danske Bank går endda så vidt i sin nye prognose, at man peger på, at det er en mulighed, at også den tyske tiårige rente meget vel i en periode kan blive direkte negativ. Det er allerede sket i både Japan og Schweiz, og før det markante rentehop tilbage i foråret 2015 var der faktisk forventning om, at den tyske rente sidste sommer ville komme under nul.

Teknisk analyse på statsrenter
Rentestigningen fra bunden i 0,485 procent kan indtil videre ikke betragtes som andet end en midlertidig korrektion på et langt rentefald. Efter faldet fra 0,923 procent omkring årsskiftet var det naturligt med en korrektion, og så længe renten holder sig under modstandslinjen ved 0,658 procent, anser vi et fortsat fald som det mest sandsynlige.

Læs hele udgivelsen her