Der er særdeles lille forskel på hvor høj aftalerenten er på indskud med et års binding og indskud med fem års binding. Faktisk er der kun tale om en merrente på fem basispoint på indskuddet med lang binding. ”Det afspejler, at der generelt er forventning om at renteniveauet vi forblive på det aktuelle meget lave niveau i meget lang tid,” siger direktør John Norden fra Mybanker.biz. Over de seneste måneder har der været tale om en marginal stigning i renteniveauet på aftalemarkedet, men det er absolut i småtingsafdelingen. Den beskedne stigning skal bl.a. ses på baggrund af en vis forventning om at Nationalbanken vil forhøje den rekordlave indskudsbevisrente. Det skete i praksis torsdag med en forhøjelse fra -0,75 procent til -0,65 procent. Men den officielle rente fra Nationalbanken er altså stadig meget langt nede i negativt territorium, mens aftalemarkedet trods alt stadig operer med positive renter på hele skalaen.

Det lave renteniveau betyder at der ifølge John Norden har været tale om nogen afmatning i interessen for at placere likviditet. ”Niveauet er faldet fra tidligere at ligger på omkring 2,6 mia. kr. til nu at have stabiliseret sig omkring 1,7 mia. kr.,” siger han.

Aktuelt ligger det renteniveau der kan opnås ved placeringer på aftaleindskud på op til 1,10 procent. Det er tilstrækkeligt til at sikre værdien efter skat og inflation, men heller ikke meget mere. Men alternativerne er endnu ringere.

Risikomæssigt er en sammenligning med statsobligationer den alternative placeringsmulighed, og her har renteniveauet bølget frem og tilbage siden den pludselige rentestigning i maj sidste år. Aktuelt er renteniveauet for de korte statspapirer dog stadig negativt for løbetider til og med fire år. I praksis er det disse løbetider, der kan sammenlignes med indskud på aftalekonti.

Det er den lave rente som gør at Nationalbanken holder på indskudsbeviser, der holder renten på de korte statsobligationer i stram snor. Aktuelt er den effektive rente på toårige statsobligationer omkring -0,31 procent. Det er lidt lavere end niveauet efter stigningerne i maj måned. Og markant lavere end aftalemarkedets positive rente på 1,10 procent. Og så skal man som investorer endda reducere renten på statspapirerne med de handelsomkostninger der er ved køb af papirerne. For fireårige statspapirer er den effektive rente i øjeblikket omkring -0,10 procent, mens renten på aftaleindskud også for denne løbetid ligger omkring 1,10 procent. Placeringer af likviditet som aftaleindskud er dækket af Indskydergarantiordningen, der betyder at indskud på p til 100.000 EUR pr. indskyder pr. pengeinstitut er dækket af garantien. Er der således to kontohavere er garantien på 200.000 EUR. Det gælder også efter de ændringer af ordningen, der blev gennemført med virkning fra 1. juni 2015.

Læs hele udgivelsen her