Selvom den japanske centralbank overraskende sænkede indlånsrenten fra 0,1 procent til -0,1 procent torsdag i den forløbne uge, så forventer Jyske Bank, at valutaen vil fortsætte sin styrkelse. Siden sommer er JPY styrket med omkring ti procent i forhold til EUR og dermed også i forhold til DKK. Umiddelbart betød den overraskende rentenedsættelse en svækkelse på en-to procent. Men Jyske Bank peger i en ny vurdering på flere argumenter for, at valutaen herefter vil fortsætte styrkelsen trods rentenedsættelsen.

Dels er det den mest undervurderede valuta blandt G10-landene. Dernæst virker JPY i høj grad som flugtvaluta, når der er uro. Det er en rolle, der tidligere først og fremmest var gældende for CHF, men siden den schweiziske centralbank for godt et år siden chokerede markedet og mistede al troværdighed har denne valuta slet ikke i samme grad virket som flugtvaluta i urolige tider. Tværtimod er CHF på det seneste rent faktisk blevet svækket noget. Men for JPY´s vedkommende peger Jyske Bank på, at nervøse markeder generelt virker positivt for JPY. Herudover betyder den kinesiske vækstafmatning en tendens til, at investorer søger fra den kinesiske valuta og over i den japanske.

Endelig vurderer Jyske Bank, at den japanske centralbank nok fremadrettet vil tøve med yderligere kvantitative lempelser, som ellers kunne være negative for valutakursen. Det er ud fra en vurdering af, at yderligere stimuli næppe vil have nogen effekt. Samlet forventer Jyske Bank en yderligere gradvis styrkelse af JPY med omkring seks procent over de kommende 12 måneder.

EUR/USD fortsat i interval-handel
EUR/USD-forholdet er fastlåst i en position omkring midten af intervallet 1,050-1,144 EUR/USD, som EUR/USD har holdt sig indenfor i snart et år. Toppene er dog svagt faldende, men eftersom den seneste bund i 1,080 EUR/ USD lå højere end den forrige i 1,076 EUR/USD kan det ikke udlægges som et signal om et forestående fald ned mod bunden i intervallet 1,050-1,144 EUR/USD.

Læs hele udgivelsen her