På bare en uge er forventningerne til ECB nu ændret ganske markant. I øjeblikket breder forventningerne om, at der allerede på rentemødet til marts vil komme nye tiltag – muligvis en rentenedsættelse – sig i markedet. For en uge siden var der en udbredt opfattelse af, at der næppe kunne forventes nye initiativer før til juni. Årsagen til skiftet i forventningerne er de verbale udmeldinger, centralbankschef Draghi leverede på torsdagens rentemøde. Der kom som ventet ikke en renteændring, men Draghi har nu tilsyneladende introduceret en ny retorik, der i kodesprog skal fortælle markedet noget om, hvad der er i vente.

Cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken peger således på, at Draghi denne gang sagde: ”Det vil være nødvendigt at gennemgå og muligvis genoverveje graden af pengepolitisk stimulans på det næste møde.” Når man så har i hukommelsen, at han på rentemødet i oktober sagde: ”Det vil være nødvendigt at reeksaminere pengepolitikken på det næste møde,” og det så blev fulgt op på det efterfølgende rentemøde med en nedsættelse af renten, så er der ifølge Jes Asmussen lagt op til, at der i hvert fald sker et eller andet. Det kan enten være en rentenedsættelse eller en udvidelse af opkøbsprogrammet, eller eventuelt begge dele. Under alle omstændigheder har markedet nu indregnet, at der sker noget til marts. Det er dels i form af en svækkelse af EUR og desuden i form af, at obligationsrenterne faldt oven på udtalelserne. Danske Bank forventer, at ECB sænker renten med 10 basispoint, og så måske på et senere rentemøde også udvider opkøbsprogrammet. En rentenedsættelse fra ECB vil kunne lette presset på Nationalbanken, så den ikke behøver at hæve renten.

Det der i høj grad vil være styrende er udviklingen i inflationsforventningerne, og her spiller udviklingen i olieprisen en betydelig rolle. Selvom der de seneste to dage i den forløbne uge samlet var tale om en stigning i råolieprisen på 15 procent, er der stadig set over de seneste tre måneder tale om et prisfald på 35 procent. De 15 procent på to dage lyder af meget, men der er dog kun tale om en stigning på 4 USD pr. tønde råolie, så det er alene fordi selve prisen er kommet så langt ned, at stigningen i procent ser så voldsom ud.

Læs hele udgivelsen her