Som sædvanlig var der stor fokus på den amerikanske jobrapport fredag eftermiddag, fordi den i høj grad er med til at danne forventningerne til, hvornår Fed igen forhøjer renten. Efter lidt forvirring i markedet, hvor USD først faldt i skuffelse over rapporten, vendte stemningen, fordi der trods alt var flere positive elementer i rapporten. Det overordnede var en lidt skuffende jobskabelse på 151.000 mod en generel forventning på 190.000. Men noget af det, der trækker ned, er minedrift, som følge af de lave råvarepriser. Cheføkonom Ulrik Bie fra Nykredit hæfter sig ved flere positive ting. Dels fremhæver han, at ledigheden faldt til 4,9 procent fra 5,0 procent, og det til trods for at arbejdsstyrken for fjerde måned i træk steg. Det er entydigt positivt. Herudover steg den gennemsnitlige arbejdstid, hvilket også er positivt.

”For Federal Reserve er løndannelsen ekstremt vigtig. Timelønnen steg med 0,5 procent i januar og leverer dermed den positive overraskelse, som vi havde i kikkerten. Dermed tiltager lønstigninger til 2,5 procent om året. Det er fortsat i den moderate leje, men dog på vej op i intervallet 2,5-3,0 procent, der er udgangspunktet for vores nuværende vækstprognose for USA,” skriver Ulrik Bie i en vurdering.

Han peger på, at amerikansk økonomi på det seneste har vist svaghedstegn, idet en rekordstærk handelsvægtet dollar, lagerkorrektion og kontraktion i oliesektoren sætter tydelige spor. Det sidste ISM Service viste dog også et stort fald, så der er risiko for en spredningseffekt på tværs i økonomien. ”Vi vurderer dog fortsat, at forbrugerne og boligmarkedet tilsammen vil sikre en moderat fremgang i aktiviteten, og at den seneste diskussion om risiko for recession er overdrevet,” skriver han. Konklusionen er ifølge Ulrik Bie stadig, at Fed kommer med en renteforhøjelse til juni.

Også chefanalytiker Johnny Bo Jakobsen fra Nordea forventer, at Fed hæver renten til juni. Hans vurdering oven på jobrapporten er, at der nok er tale om, at den amerikanske økonomi udvikler sig langsommere end det tidligere så ud til, men at der ikke er tegn på et decideret tilbageslag. Dermed ser begge analytikere mere positivt på forventningerne til Fed, end det der i øjeblikket er priset ind. Her regner markedet samlet med, at der næppe kommer en renteforhøjelse på denne side af nytår.

Læs hele udgivelsen her