Den danske krone er de seneste par uger gradvist blevet svækket mærkbart i forhold til EUR. Det er tilsyneladende sket uden, at der er tegn på voldsom intervention, og viser, at Nationalbanken tøver med at reagere i form af en renteforhøjelse. ”Der har været en række store betalinger fra staten, så det er lidt svært at vurdere bevægelserne, men spotkursen ligger klart i den høje ende,” siger chefanalytiker Morten Hassing Povlsen fra Nordea.

Han vurderer dog, at Nationalbanken meget gerne vil afvente ECB-mødet før de kommer med en renteændring. ”Der ligger en rentenedsættelse på ti basispoint fra ECB i kortene til marts, og vi forventer at de kommer med yderligere ti basispoint til juni,” siger han. Han peger på, at i en normal verden ville Nationalbanen nok overveje at hæve renten efter den svækkelse af kronen, der er sket de seneste uger. ”Jeg tror også de vil reagere, hvis kronen kører meget svagere, men der er tale om en gradvis bevægelse, og derfor tror jeg de tøver. De er blevet mere tålmodige,” siger han.

Udover de renteændringer, der ligger i kortene fra ECB’s side forventer Morten Hassing Povlsen også, at der over de kommende måneder ligger en dansk renteforhøjelse på ti basispoint. ”Det betyder samlet, at der er udsigt til at spændet mellem ECB og Nationalbanken vil køre ind med 30 basispoint, og at det medfører, at vi til den tid har en dansk rente på -0,55 procent og en ECB-rente på -0,50 procent,” siger han.

Over den seneste periode har forventningerne til renteændringer i de forskellige lande bevæget sig forholdsvis drastisk i nedadgående retning, og det er måske medvirkende til, at Nationalbanken ikke har travlt med at komme på banen. Således er de markedsforventninger der i øjeblikket er indpriset, at FED slet ikke æver renten i år. Det er i modstrid med de fleste økonomers forventninger. På det seneste er forventninger i markedet til den britiske centralbank Bank of England også ændret, så der nu er indpriset, at de rent faktisk sænker renten i løbet af året. Samtidig har både Japan og på det seneste også Sverige sænket renten. Dermed er kapløbet om rentenedsættelser mellem landene stadig i fuld gang.

Læs hele udgivelsen her