Selvom torsdagens renteforhøjelse fra Nationalbankens side var særdeles beskeden, så viser den efterfølgende effekt på kronekursen, at den tilsyneladende virker efter hensigten. Efter et forløb i december, hvor kronen havde placeret sig konstant på den svage side af centralpariteten, og med tendens til løbende svækkelse, så er situationen op til weekenden, at kronekursen nu et styrket, så kronen nu ligger på den stærke side af centralpariteten. Den ligger således på niveau med kursen gennem store dele af november. Fredag eftermiddag lå kursen omkring 7,459 EUR/DKK.

Bevægelsen hænger sammen med, at Nationalbanken torsdag forhøjede renten på indskudsbeviser med ti basispoint fra -0,75 procent til -0,65 procent. Chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit peger dog på, at en del af denne renteforhøjelse i praksis neutraliseres, fordi Nationalbanken samtidig reducerede den såkaldte folioramme fra 63 mia. kr. til 32 mia. kr. Det er det beløb bankerne kan have stående i Nationalbanken på foliokontoen, hvor renten er nul i stedet for at have dem placeret i indskudsbeviser til en rente nu hævet til -0,65 procent.

Nationalbankens beskedne renteforhøjelse kom som en reaktion på, at der gennem december havde været tale om et overraskende stort dræn i valutareserven som følger af omfattende interventioner for at undgå kronesvækkelse. Dette behov for intervention var til trods for at ECB tidligere sænkede deres rente, og på den måde indsnævrede det negative rentespænd til Danmark. Med Nationalbankens nye forhøjelse er dette spænd nu indsnævret yderligere med ti basispoint fra -0,45 procent il -0,35 procent, så den samlede indsnævring over de seneste måneder er på 20 basispoint.

Tore Stramer forventer at Nationalbanken henover foråret vil komme med yderligere to renteforhøjelser på hver ti basispoint, så spændet komme ind på -0,15 procent. Deres vurdering er, at der med de aktuelle rentesatser stadig vil være potentiale for dræns af valutareserven, der allerede er kommet ned på det niveau store dele af markedet forventer at Nationalbanken sigter efter. Men Danske Bank vurderer modsat, at det store danske betalingsbalanceoverskud vil betyde at behovet for yderligere danske forhøjelser af indskudsbevisrenten ikke bliver nødvendig, og at vi derfor i år kun får den ene vi så i den forløbne uge.

Læs hele udgivelsen her