Nordea har i sin seneste renteprognose skåret en lille bid af forventningerne til de lange renter, så den stigning, der nu ligger i kortene, begrænser sig til 28 basispoint i den resterende del af året. Dermed forventer banken de tiårige statsobligationer i et renteniveau på 0,80 procent til nytår, og det er en nedjustering på 5 basispoint.

Den forventede danske renteændring er et spejl af en tilsvarende tysk ændring, og et argument for, at renten overhovedet skal bevæge sig lidt opad, er, at Nordea vurderer, at de den aktuelle frygt for økonomisk tilbageslag i Kina og USA er overgjort. Det betyder, at Nordea i løbet af de kommende måneder forventer en højere risikoappetit i markedet, og dermed lidt højere statsrenter. Det er dog først og fremmest de amerikanske renter, man forventer vil stige. Her er vurderingen, at de tiårige amerikanske renter i den resterende del af året vil stige med 85-90 basispoint til 2,55 procent ved årets udgang.

De engelske statsrenter ventes at stige lige så meget som de amerikanske. Men det vil altså kun slå igennem på de tyske renter med en effekt på omkring en tredjedel. Det betyder så til gengæld, at Nordea forventer en ganske dramatisk udvidelse af rentespændet mellem amerikanske og tyske statsobligationer til over 200 basispoint ved årets udgang. I øjeblikket er rentespændet mellem tyske og amerikanske papirer på omkring 155-160 basispoint. Den markante udvidelse af rentespændet skal primært ses i lyset af, at ECB’s fortsat kø-ber europæiske statsobligationer i massivt omfang, og på den måde vil være med til at holde de europæiske statsrenter nede.

Teknisk analyse på statsrenter
Renten ser nu ud til at stabilisere sig omkring 0,500 procent, og en stigning herfra vil sandsynligvis føre den op til underkanten af den faldende kanal, som renten holdt sig i frem til slutningen af januar. Denne grænse ligger p.t. i 0,668 procent. Et fald ned under den seneste bund i 0,485 procent fra den 11. februar kan derimod være indledningen på nedadgående bevægelse, som vil halvere renten.

Læs hele udgivelsen her