Det markante fald i råolieprisen betyder, at inflationen og forventningerne til inflationen har fået et markant tryk nedad, og dermed er højere lange renter nu ikke noget, der ligger i kortene. Det vurderer cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord. ”Vi har allerede set de lange renter falde tilbage, og der er egentlig ikke noget, der indikerer højere lange renter i år. Men vi vil givetvis komme til at se bevægelser både ned og op, og om året ender lidt højere eller lavere end det aktuelle niveau er umuligt at forudsige,” siger han.

Udover at råolien er faldet til nu under 30 USD pr. tønde, er også hele det øvrige råvaremarked faldet så meget, at råvareindekset nu er kommet ned på det laveste niveau i 25 år. I forhold til toppen i juli 2008 er det samlede råvareprisindeks nu faldet med 70 procent.

”Jeg tror meget vel, vi kan komme til at se den europæiske inflation falde til under nul igen, og der kan igen komme deflationsfrygt,” siger Jens Nyholm. Det, der efter hans vurdering vil kunne få renterne til at falde fra det nuværende niveau, vil være en kombination af yderligere olieprisfald og øget uro fra emerging markets.

”Der er i markedet i øjeblikket frygt for en større kinesisk vækstnedgang, men her tror jeg stadig, der er mange håndtag at skrue på, så jeg er ikke helt så pessimistisk. Men hvis det viser sig, at det, vi er vidne til, ikke bare er en aktieboble, men noget større, der breder sig, så kan det godt betyde, at vi vil se de lange renter på et lavere niveau,” siger Jens Nyholm. På den positive side fremhæver han, at de markante olieprisfald har en direkte positiv effekt på husholdningerne købekraft.

Teknisk analyse på statsrenter
Renten ligger i toppen af en svagt faldende kanal med et aktuelt loft i 0,931 procent og bund i 0,676 procent. Denne kanal har renten holdt sig indenfor siden juni i fjor, så der skal tungtvejende grunde til at forvente andet end en fortsættelse. Sådanne grunde viser markedet ikke tegn på, og det mest sandsynlige er derfor et rentefald ned mod 0,70 procent.

Læs hele udgivelsen her