Der er udbredt enighed i markedet om, at ECB på rentemødet på torsdag vælger at sænke renten. Alt andet vil være en kæmpe skuffelse for markedsdeltagerne, og vil utvivlsomt føre til en reaktion, centralbankchef Draghi ikke bryder sig om – f.eks. en styrkelse af EUR. Nordea vurderer, at centralbankchefen denne gang vil være ihærdig for ikke at skuffe forventningerne. Det var det, der skete på mødet i december, hvor ECB forud for gennem flere møder havde overrasket markedet ved at komme med kraftigere reaktioner end ventet. Det havde så ført til en yderligere opskruning af forventningerne, og da det så i december ikke lykkedes centralbankchef Draghi igen at overraske positivt, så reagerede markedet negativt.

Nordea hæfter sig i opløbet til det kommende rentemøde ved, at ECB ikke i de seneste uger har været ude med meldinger, der skulle dæmpe forventningerne i markedet, selvom der har været masser af muligheder for det. Samtidig peger de på, at Draghi ikke igen vil risikere at skuffe markedet. Det fører umiddelbart til den konklusion, at ECB vil komme med flere tiltag på den kommende uges rentemøde. Konkret forventer Nordea, at ECB sænker renten med ti basispoint til -0,40 procent. Herudover forventer Nordea, at ECB speeder yderligere op for deres opkøbsprogram ved at øge det månedlige opkøb med ti mia. EUR til 70 mia. EUR. Oven i disse to konkrete initiativer forventer Nordea også, at der kommer udmeldinger om mere langsigtede refinansieringsordninger og måske annoncering af ændringer på andre renteområder.

Også Danske Bank peger på, at de forventer at de samme værktøjer vil komme i anvendelse på rentemø-det. De forventer dog, at opkøbene øges mere, så de månedlige obligationsopkøb kommer op på 80 mia. EUR. Men til at underbygge forventningerne er, at den europæiske inflation nu igen er kommet i negativt område efter et fald i februar til -0,2 procent. Det var en overraskelse for markedet, der havde forventet en inflation på 0,0 procent. Faldet er bl.a. drevet af et fald i kerneinflationen fra 1,0 procent til 0,7 procent. Det betyder. at de langsigtede inflationsforventninger nu ligger klart under ECB’s målsætning på to procent, og det legitimerer en pengepolitiks, der forsat går på at lempe.

Læs hele udgivelsen her