Den generelle vurdering på de finansielle markeder er stadig, at EUR/USD skal ned, og muligvis endda under 1,00. Argumentet er renteforskel og forventning til samme. Her er der udbredt enighed om, at Fed vil hæve renten og ECB det modsatte, og dermed vil renteforskellen tale for en styrkelse af USD. Men global analysechef i Danske Bank Thomas Harr peger på, at mens der alene er renteargumentet for en styrkelse af USD, så er der i hvert fald seks gode argumenter for, at det er EUR, der skal styrkes. ”På den korte bane er det først og fremmest kapitalbevægelser, der styrer, mens det på lidt længere sigt også er andre faktorer, som fair value og effekt af oliepris,” siger Thomas Harr. De seks argumenter for en styrket EUR – på lidt længere sigt – er:

1) EUR er fundamentalt undervurderet både ud fra PPP og Danske Banks mere kortsigtede Mevi-model. Mevi siger således 1,28 EUR/USD mod et aktuelt niveau omkring 1,12 EUR/USD.

2) Betalingsbalanceforskellen er på det højeste niveau siden 2004-06, hvor USA har underskud og EU har overskud.

3) Cyklisk har EU på det seneste bevæget sig i positiv retning, mens USA har bevæget sig i negativ retning.

4) De spekulative positioner er for EUR meget korte og for USD meget lange.

5) Olieeffekten har ændret sig, så en lav oliepris nu forholdsmæssigt er positiv for EUR.

6) De kommercielle afdækninger af EUR er faldende, og det taler ifølge Thomas Harr for en styrkelse af EUR/USD.

Samlet forventer han først over de kommende må- neder et mindre fald ned mod 1,08-1,12, men herefter på et års sigt en EUR-styrkelse til 1,16 EUR/USD.

EUR/USD stadig i det store interval
Euroen brød den sivende tendens i forhold til USD i slutningen af ugen, og EUR/USD-forholdet er nu det højeste siden oktober 2015. Set over en periode på 12 måneder er der dog kun tale om en beskeden ændring, da EUR/ USD stadig ligger nogenlunde midt i intervallet 1,050-1,144 EUR/USD. Først ved en stigning forbi 1,144 vil der være tale om en bemærkelsesværdig ændring.

Læs hele udgivelsen her