Til trods for, at der i øjeblikket er ganske urolige aktiemarkeder med meget stor nervøsitet, har vi ikke som i gamle dage set en flugt til CHF med en styrkelse af denne til følge. Det er situationen her et år efter, at den schweiziske centralbank chokerede hele verden ved at løbe fra deres egen meget klare melding om at forsvare en kursgrænse på 1,20 EUR/CHF. ”En af årsagerne til, at vi ikke ser en styrkelse, er givetvis, at der ikke i særligt stor målestok er tale om, at CHF bruges som finansieringsvaluta. Det betyder, at selvom der måske sker afvikling af en aktieportefølje, så skal der ikkel indfries CHF-lån, og dermed er der ikke pres opad på CHF-kursen,” siger cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank.

Han peger på, at vi derimod har set JPY blive styrket, og det ville førhen have gået hånd i hånd med en CHF-styrkelse. ”Det, vi ikke umiddelbart ved, er, i hvilken grad den schweiziske centralbank har været aktiv i markedet, men der er ikke tegn på, at det har været voldsomt,” siger Jacob Graven. Om forløbet betyder, at CHF også på længere sigt har mistet sin rolle som flugtvaluta i krisetider, er uklart. ”Det er for tidligt at konkludere, men de har stadig en markant negativ rente, så det er dyrt at placere sig i CHF,” siger han. Det, der efter Jacob Gravens vurdering alligevel vil kunne presse CHF-kursen opad, er, hvis der igen bliver markant uro om EUR. Det er der ikke tegn på i øjeblikket, og han vurderer, at en ny græsk uro ikke vil være nok til at skabe denne bevægelse.

Foreløbig forventer Jacob Graven, at vi vil se CHF svinge inden for det samme interval – 1,07-1,10 EUR/CHF – som har været gældende i nogle måneder. Centralbanken ser dog gerne en yderligere svækkelse forbi 1,10 EUR/CHF.

EUR/USD med tendens til fald
EUR/USD holder sig midt i intervallet 1,050-1,144, men ved nærmere eftersyn ser man en svagt sivende tendens med faldende toppe og bunde. Det lægger op til et nyt fald, som i første omgang vil sende EUR/USD ned mod 1,070 og muligvis helt ned til en ny test af 1,050.

Læs hele udgivelsen her