Den seneste tendens til, at råolieprisen nu stiger lidt igen, og måske har passeret lavpunktet er med til at reducere deflationsfrygten i Europa. ”Der er træk i de lange renter fra flere sider, og samlet ser vi, at de lange renter trækker lidt opad den resterende del af året,” siger seniorøkonom Rasmus Gudum-Sessingö fra Handelsbanken. Blandt de argumenter, han peger på, er, at deflationsfrygten for europæisk økonomi nu er aftagende. ”Herudover er vi nok mindre pessimistiske omkring kinesisk økonomi end mange andre, og det taler også til den positive side,” siger han. Men på den anden side har ECB netop udvidet sit opkøbsprogram ganske væsentligt til 80 mia. EUR om måneden. ”Der er næppe tvivl om at netop ECB’s opkøb gennem 2015 har været med til at trække renten ned, og jeg forventer også at deres kommende opkøb vil betyde, at det er ganske beskedne rentestigninger, vi kan forvente. Der er også stadig nogen usikkerhed i markedet om, hvor store såkaldte andenrundeeffekter, der kan blive tale om. Jeg forventer ikke, at de bliver så tydelige, og det taler også for, at renten kan stige lidt,” siger Rasmus Gudum-Sessingö.

Når det gælder de amerikanske renter, vurderer Rasmus Gudum-Sessingö, at markedet nok har været for hurtigt til at udprise forventningerne til renteforhøjelser fra Fed, og at man derfor kommer til at revidere sine vurderinger senere. Holder det stik, er der lagt op til, at de lange amerikanske renter vil stige mere end de europæiske lange renter. I øjeblikket er der en rentespænd målt på de tiårige statsrenter på omkring 165 basispoint mellem USA og Tyskland, og det er altså dette rentespænd, han forventer højere i løbet af året.

Teknisk analyse på statsrenter
Renten nåede en foreløbig bund ved 0,443 procent, og efter et kort fald tilbage mod 0,500 procent er renten nu på det højeste niveau i tre uger. Retningen peger mod 50 dages glidende gennemsnit i 0,755 procent, og vi forventer en kortsigtet stigning til dette niveau.

Læs hele udgivelsen her