Danske Bank peger i sin nye renteprognose på, at renteudsigterne nu på det seneste er blevet mere mudrede. Det er usikkerhed om både udviklingen i kinesisk økonomi, om oliepriser og om hvad den amerikanske centralbank gør. Det gør det svært at lave renteprognoser.

I prognosen er den overordnede forventning stadig, at de lange renter vil være svagt stigende, og at de vil blive trukket opad af det amerikanske marked. Men på det seneste har koblingen mellem amerikanske og europæiske lange renter været lidt mindre end tidligere set. Således har der efter årsskiftet været tendens til, at de lange amerikanske renter er faldet noget, mens de europæiske har ligget mere fladt. Efter ECB-mødet torsdag var bevægelsen dog omvendt, nemlig med faldende europæiske renter og lidt stigende amerikanske renter. For USA’s vedkommende handler det meget om forventningerne til, hvor mange renteforhøjelser Fed kommer med, og her har der været tendens til at indregne stadig mindre. Danske Bank forventer dog stadig tre amerikanske renteforhøjelser, og dermed også en tilsvarende stigning i de tiårige renter. For de europæiske renters vedkommende forventer Danske Bank, at der kommer omkring halv afsmitning fra USA. Det betyder, at Danske Bank om et halvt år forventer den tiårige danske statsrente på 0,95 procent, og om et år på 1,25 procent.

Danske Bank holder dog i sin seneste prognose dø-ren åben for, at man måske undervurderer effekten af ECB´s opkøb. ECB opkøber ganske vist ikke danske statspapirer, men da den køber tyske obligationer, vil det også påvirke de danske renter, og det kan betyde, at renten alligevel ikke stiger så meget. Danske Bank forventer kun en marginal indsnævring af spændet mellem danske og tyske renter.

Teknisk analyse på statsrenter
Renten blev som ventet afvist ved forsøget på at komme op gennem loftet i den faldende kanal, som p.t. har loft i 0,924 procent og bund i 0,672 procent. Dermed peger alt i retning af et fortsat fald ned mod bunden i den nævnte kanal. Eller med andre ord et fald ned under 0,7 procent.

Læs hele udgivelsen her