Det engelske pund (GBP) er i løbet af de seneste tre måneder faldet med hele 11 procent i forhold til EUR, og dermed også i forhold til DKK – fra en top i november på 10,64 GBP/ DKK til nu 9,46 GBP/DKK. En meget væsentlig årsag er den usikkerhed, der nu er op til den kommende afstemning om fortsat medlemskab af EU. ”Men det er kun den ene del af forklaringen. Den anden del handler om de relative renteforskelle, og her er forløbet, at markedet nu helt har fjernet indprisningen af stigende renter fra BoE her i 2016,” siger cheføkonom Jacob Graven fra Sydbank.

Han vurderer, at der vil være udsigt til ganske betydelige udsving i GBP-kursen de kommende måneder, frem til valget i maj. ”Det kommer meget an på meningsmålingerne og i hvilken grad de tegner et klart billede.” siger Jacob Graven. Han peger på, at hvis det ender med, at afstemningen sender England ud af EU, så vil der efter al sandsynlighed komme et ganske markant dyk i GBP-kursen. ”Vi tror, der på helt kort sigt vil komme en voldsom reaktion, men at kursen så vil komme noget tilbage, når markedet har sundet sig. Nogle i markedet gætter på, at vi kan komme til at se et kursfald på helt op til 20-25 procent i tilfælde af et nej til fortsat medlemskab,” siger han.

”Bliver det omvendt et ja til fortsat medlemskab, hvilket vi selv hælder til, så er der udsigt til nogen styrkelse af GBP. Det skal bl.a. ses i lyset af, at vi trods alt tror, der vil komme en enkelt renteforhøjelse i andet halvår, og det regner markedet ikke med i øjeblikket. En styrkelse efter et ”ja” til omkring 10 kr. inden nytår virker meget sandsynlig,” siger Jacob Graven.

EUR/USD træder fortsat vande
EUR/USD holder sig midt i intervallet 1,050-1,144 EUR/ USD og opgav dermed endnu et forsøg på at bryde ud af det nævnte interval. En naturlig fortsættelse på sådan en afvisning vil være en sivende tendens tilbage mod bunden af det nævnte interval, sådan som det skete fra midten af oktober 2015 frem til afslutningen af året.

Læs hele udgivelsen her