Mens 3D Printing de seneste mange år har været en tumbleplads for eksperimentelle virksomheder i en lukket 3D Printing verden, så er den nye revolutionerende teknologi nu for alvor ved at vinde indpas i den almindelige fremstillingsindustri. Muligheder med samtidig brug af forskellige materialer i printprocessen og forbedring af printerteknologien er stigende.

Et PwC survey viser, at elve procent af alle produktionsvirksomheder i 2014 anvendte 3D Printing til at fremstille produkter eller udvalgte dele i masseproduktion. Omfanget af industriens anvendelse af 3D Printing er uden tvivl steget markant siden. En undersøgelse fra konsulenthuset Gartner viser, at salget af 3D Printere i år vil stige til 496.000 enheder fra 245.000 i 2015. Konsulenthuset venter en dobling af salget hvert år til 2019, hvor det årlige salg ventes at nå op på 5,6 million enheder. Hovedparten af salget de seneste år har været mindre printere til under 1000 USD til husholdninger, og i en lidt højere prisklasse til skoler, universiteter og forskningsinstitutioner.

Men nu er erhvervslivet for alvor på vej ind, hvor der meldes om fremstilling af højkvalitets dele til både fly- og bilindustrien, samt mange andre nye muligheder. Ifølge flere analyser og internationale tidsskrifter som Forbes er 3D Printing ved at disrupte flere industrier. Især lynhurtig udvikling af nye produkter og prototyper, mulighed for at fremstille mindre serier, lettere produktion af sjældne reservedele og mulighed for at efterkomme særlige kundebehov, ventes de kommende år at vende op og ned på store dele af fremstillingsindustrien.

I en rapport fra World Economic Forum med titlen ”Technology Tipping Points and Societal Impact” fremhæves 3D Printing som en af de nye innovative kræfter, som vil ændre erhvervslivet og samfundet. Ifølge rapporten vil 3D Printing inden for en tidsramme på 2-5 år blive almindelig i brug i virksomheder og i private hjem. Men realiteten er, at det er på vej, men masseproduktionen vil i sig selv skabe nye innovative muligheder, som vil blive selvforstærkende i både tempo og muligheder. I rapporten fremhæves en stribe fordele ved den nye teknologi, blandt andet øget tempo i udviklingsprocesser for nye produkter. I det hele taget vil virksomheders traditionelle cyklus fra design til færdige prototyper kunne forkortes markant, og det bliver også billigere og hurtige at udvikle flere testmodeller, som kan ”afprøves” i den virkelige verden. I traditionel masseproduktion vil den nye teknologi kunne anvendes til yderligere at nedbringe produktionsomkostninger, og det vil også blive lettere at justere på produktionsskabelonen, når der ønskes mindre eller større ændringer i produktet.

Særligt inden for sundhed og health care ses også store muligheder: I WEF rapporten fremhæves blandt andet: “Addressing the shortage of donated organs (an average of 21 people die each day waiting for transplants that can’t take place because of the lack of an organ) – Prosthetic printing: limb/body part replacements – Hospitals printing for each patient requiring surgery (e.g. splints, casts, implants, screws) – Personalized medicine: 3D printing growing fastest where each customer needs a slightly different version of a body part (e.g. a crown for a tooth) – Printing components of medical equipment that are difficult or expensive to source, such as transducers30 – Printing, for example, dental implants, pacemakers and pens for bone fracture at local hospitals instead of importing them, to reduce the cost of operations – Fundamental changes in drug testing, which can be done on real human objects given the availability of fully printed organs – Printing of food, thus improving food security.” Som en konkret case nævnes følgende eksempel: “[In 2014], doctors at Peking University Third Hospital successfully implanted the first ever 3-D-printed section of vertebra into [a] young patient to replace a cancerous vertebra in his neck. The replacement vertebra was modelled from the boy’s existing vertebra, which made it easier for them to integrate.”

Omkring fremstilling af almindelige forbrugerprodukter fremhæves også nye muligheder: “Positive impacts – More personalized products and personal fabrication – Creating niche products, and making money selling them – Fastest growth of 3D printing where each customer has slightly different needs from a product – e.g. a particular shaped foot requires a specially sized shoe – Reduced logistics costs, with the possibility of huge energy savings32 – Contributing to abundant local activities; crafting own goods that benefit from the removal of logistics costs (circular economy).”

Læs hele rapporten fra World Economic Forum her.

Læs hele udgivelsen her