Del artiklen:

To vidt forskellige nichebanker, Basisbank og Merkur Andelskasse, har i 2016 været bedst til at skabe vækst i udlån og nettorenteindtægter i et ellers trægt bankmarked. Selvom udlånsvolumen generelt er steget, så har bankerne set under et, oplevet fald i det basale eksistensgrundlag, altså rente- og gebyrindtægter.

Basisbank og Merkur Andelskasse demonstrerer, at der i 2016 skulle noget særligt til for at skabe omsætningsvækst i et vigende dansk bankmarked. De to pengeinstitutter var blandt de få, som hævdede sig i en branche, hvor udlånet nok steg, men hvor rente- og gebyrindtægter set under et var for nedadgående. Årets vækstvinder Basisbank, der ledes af Lars Thuesen, har ekspanderet ved at specialisere sig i usikrede forbrugslån (se også interview). Nummer to, Merkur, har derimod vundet ny forretning ved at satse på et mere idealistisk forretningskoncept: Andelskassen med Lars Pehrson i spidsen specialiserer sig i at finansiere for eksempel frie grundskoler, efterskoler, højskoler, økologisk jordbrug, bæredygtig teknologi samt sociale institutioner. Det koncept ligger bag en stigning i netto rente- og gebyrindtægter fra 113 til 130 mio.kr. i 2016.

Flertallet af danske pengeinstitutter kæmper imidlertid med større eller mindre held med et marked, der stagnerer. Over halvdelen af de undersøgte banker, 21 ud af 39, har haft faldende netto rente- og gebyrindtægter i 2016. For de 39 banker set under et er netto rente- og gebyrindtægterne i 2016 faldet 4,3 procent til 74,9 mia.kr. Det dækker over et fald i renteindtægterne på 5,0 procent til 53,9 mia. kr. og et fald i gebyrindtægterne på 3,3 procent til 20,6 mia.kr. Pengeinstitutterne kan altså ikke – som de i tidligere år har kunnet – opveje faldende renteindtægter med gebyrer. Nu skrumper begge de centrale indtægtskilder. Indtægterne er endda faldet, selvom det afgørende forretningsgrundlag, udlånet, set under et er steget 4,1 procent til 1618 mia.kr. Det betyder, at de 39 bankers samlede netto renteindtægter i 2016 er faldet til 3,5 procent af udlånet mod 3,6 procent i 2015. Kun seks af de 39 banker har formået at løfte dette måletal, og det trækkes især betydeligt ned af den store Danske Bank, hvor netto rente i 2016 er faldet til 2,8 procent af udlånet mod 3,1 procent året før.

En række mere traditionelle banker har dog også formået at vokse under de generelt vanskeligtevilkår: Nordjyske Bank har præsteret en vækst i netto rente- og gebyr på 11 procent efter sammenlægningen i 2015 med Nørresundby Bank, og er derved en af de efterhånden få banker, der vokser ved hjælp af opkøb og fusioner.
Lån & Spar Bank har især formået at løfte gebyr- og provisionsindtægterne. Banken nød i 2016 godt af en stor tilgang af privatkunder, der samler alle deres bankforretninger i Lån & spar. Lån & Spar er endnu et eksempel på en succesfuld specialbank og tiltrækker blandt andet kunder gennem samarbejde med store fagforeninger og organisationer.
Møns Bank og Skjern Bank har i særlig grad nydt godt af stigende lånesagsindtægter og øget aktivitet inden for værdipapirer, pension og forsikring.

Her slår rentefaldet hårdt

I den anden ende af spektret, hvor netto rente og gebyr er faldet markant, er det især vigende renteindtægter, der har slået hårdt. Men der er også eksempler på kraftige fald i gebyrindtægterne. Blandt de banker, der må konstatere klart faldende indtægter i 2016, er Jyske Bank samt Østjydsk Bank med et fald i netto renteindtægter på 15 procent og Nykredit Bank med et fald på 21 procent. Jyske Bank er ramt af et konkurrencepræget pres på udlånsmarginalerne, regnskabsteknik og lavere aktivitet inden for omlægning af realkreditlån, Østjydsk Bank er ramt af et reduceret forretningsomfang, efter at banken er kommet ud af genopretningen i 2015. Nykredit Bank har blandt andet været ramt af aktivitetsfald i Nykredit Markets og i Corporate & Institutional Banking.

Mange banker ser moderat vækst i den økonomiske aktivitet i Danmark i 2017, og de venter på den baggrund uændrede til stigende indtægter i 2017.

Morten A. Sørensen

Research: Birk Houmark Løfquist

læs hele udgivelsen her