Self-service – og visualiseringsværktøjer til business intelligence vinder stadig større indflydelse blandt virksomheder. Værktøjerne, der nemt kan tilgås og hurtigt kan producere og vise intelligente analyser, har på sin vis demokratiseret adgangen til brug af big data for mange virksomheder.

I Danmarks Statistiks (DS) årlige publikation om it- anvendelse i virksomheder, der udkom december 2015, har DS for førte gang spurgt til brug af big data og analytics i et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Danmarks Statistik skriver: ”12 pct. af virksomhederne med mindst ti ansatte anvendte i 2014 big data analyse, udført af virksomhedens egne ansatte eller af eksterne leverandører af analysearbejde.” For de største virksomheder med flere end 100 ansatte er tallet hele 26 procent, og undersøgelsen viser, at det hovedsagligt er data fra egne systemer og de sociale netværk, der benyttes i virksomhedernes intelligente forretningsanalyser. En særlig interessant observation i DS-publikationen er, at ”Blandt virksomhederne, der analyserede big data i 2014, udførte virksomhedens egne ansatte i mere end 80 pct. af tilfældene selv big data analyser, mens 31 pct. af virksomhederne benyttede sig af eksterne leverandører til udførelsen af big data analyse.” En af verdens førende leverandører i visualiseringsværktøjer er Tableau, der netop har udsendt deres bud på de væsentligste tendenser inden for business analytics, self-service og visualiseringsværktøjer. Her er deres bud på de vigtigste tendenser:

Ledelse og selvservice værktøjer forenes: Krigen mellem kontrol af data (it) og brug af data (forretning) er ved at være forbi, parallelt med at den kulturelle kløft mellem forretning og teknologi lukker sig qua den digitale omstilling. Virksomhederne har lært, at data-governance, når det gøres rigtigt, kan hjælpe til opfylde behovene for analyse mere effektivt ved at involvere ansatte lokalt i forskellige funktioner. Ansatte er mere tilbøjelige til at grave i data, når de har hurtig adgang til velkendte datakilder, og når de ved, at it-afdelingen har accepteret sikkerhed og perfomance i selvservice-produkterne.

Det digitale sprog skaber resultatet: Alle medarbejdere taler i stigende grad i digitale termer. Fra bestyrelsesmedlemmer til sagsbehandlere benyttes data til at præsentere resultater, idéer, udvikling og kritiske spørgsmål til markeder og kunder. Arbejdsgivere vil efterspørge kandidater, der kan tænke kritisk og kreativt med data. Visualiseringsværktøjer vil tilføre tydeligere forretningsindsigt. Flere fællesskaber i virksomhederne vil skabes omkring data.

Selvservice-værktøjer demokratiserer data: Selvservice-analyseværktøjer opfattes af millennial-segmentet som en helt naturlig del af arbejdslivet. Det forventes af den nye generation af medarbejdere, at værktøjer stilles til rådighed af arbejdsgiveren. De forventer, at alle i et meget højt tempo vil være i stand til at forme data på nye måder og benytte data til nye formål. Derfor vil efterspørgslen efter visualiseringsværktøjer og endda self service-datawarehouses vokse markant de kommende år. Demokratisering af data vil tillade folk at reagere hurtigt på skiftende forretningsprioriteringer.

Agil adgang til data: Mange virksomheder ønsker en agil tilgang til analytics. De ser en fordel i, at de rigtige data benyttes af rigtige mennesker – og gerne så hurtigt som muligt. Det er stadig en udfordring, fordi data hentes fra mange forskellige kilder. Flere virksomheder erkender derfor, at arbejdet på tværs af datakilder kan være en umulig opgave, og begynder i stedet at opgive tanken om at samle hver datakilde i et centralt datawarehouse. Det åbner op for værktøjer til dataintegration og en mere decentral strategi for placeringen af data.

Generalister bliver dataeksperter: Ikke-analytikere på tværs af organisationen bliver bedre til at benytte dataanalyse. De vil forvente mere end blot et diagram eller en simpel graf af den information og de data, de benytter. Flere vil efterspørge dybere og mere meningsfulde analytics-resultater, og der stilles krav fra ledere om at levere det.

Interne centre of excellence i business analytics:
Et stigende antal større globale organisationer vil etablere ”Center of Excellence” for at fremme selvserviceanalyticsværktøjer. Disse enheder vil spille en afgørende rolle i udviklingen af datadrevne virksomhedskulturer. Centerne vil tilbyde kompetenceudviklings programmer, online-fora og en til en uddannelse.

Business analytics flyttes til mobile enheder: I 2015 så markedet flere produkter, hvor smartphones var omdrejningspunktet for business analytics. Det vil fortsætte i stor stil, og arbejdet med data vil udvikle sig fra at være en konkret opgave til at blive en dynamisk del af forretningsprocesser, varer og ydelser.

Internet of Things vil eksplodere behov for analytics: Internet of Things (IoT) vil blive endnu mere udbredt i 2016. Alt vil have en sensor indbygget. Da mængden af ”tingenes internet” stiger, vil datamængder og analysemuligheder også vokse. og potentialet for indsigt vil være kolossalt. Virksomheder vil søge værktøjer, der giver brugerne mulighed for udforske data i alting.

Læs hele udgivelsen her