Nyhed: Rating af de bedste aktiesælgere. Aktieanalytikere er en af de faggrupper, der optræder allermest i medierne med kommentarer om de børsnoterede selskaber. Deres kolleger i aktiemæglernes salgsafdelinger har en helt anderledes diskret arbejdsdag i forhold til den store offentlighed. Men i forhold til kunderne er de uhyre vigtige. ”Dygtige sælgere er forudsætningen for at få det maksimale udbytte af analytikernes arbejde. Investorerne foretrækker at tale med analytikerne om de anbefalinger og synspunkter, som analytikeren har. Men der er en kapacitetsgrænse for, hvor meget man som analytiker kan nå. Derfor er sales en meget vigtig paramter i at have den kontinuerlige dialog med en større gruppe investorer,” forklarer analysechef Jesper Jensen fra Nordea.

Salgsfolkene præsenteres typisk for kunderne som repræsentanter for ”sales.” Tue Østergaard, der selv leder afdelingen i ABG Sundall Collier, foretrækker at kalde sine medarbejdere mæglere. Funktionen ligner i virkeligheden den klassiske mæglerrolle fra før den digitale tidsalder, hvor mægleren skulle ud på børsens gulv for at vejre stemningen og finde modparter. ”Det vigtige for en mægler er at være den rådgiver, som evner at se, hvad der er vigtigt for kunden. Den mængde information, der er om de enkelte selskaber, er helt enorm og voksende. Vores institutionelle kunder sætter pris på evnen til at sortere og at få deres øjne over på det, der er vigtigt. Hvor en analytiker sidder med det fundamentale, skal mægleren også kende det markedsmæssige. Skal kursene op eller ned, hvad er flowet, hvad sker der ude i Europa og så videre. Og så må mægleren gerne tænke kreativt i forhold til at lave arrangementer og sætte en vinkel på historierne,” siger Tue Østergaard.

Økonomisk Ugebrev har i år udvidet den årlige BørsmæglerRating til også omfatte salgsfolkene. Den klare vinder er Jacob Hølledig Nørgaard fra Danske Bank. Hans baggrund siger noget om faget: Danske Bank har den politik, at de enkelte salgsfolk ikke taler med medierne. Det gælder også i den aktuelle situation, hvor det handler om at modtage hæder. Men hans chef, head of sales, Mads Zink, fortæller, at Jacob Hølledig Nørgaard er startet i banken som elev og har siddet i den nuvæ-rende funktion i ti år. Det sidste er ikke noget tilfælde: Flere af de andre salgsfolk har også været i banken gennem hele deres karriere.

”Kontinuitet er i fokus i vores servicering af kunderne. Det er derfor vigtigt for os, at det er de samme personer på salgs-desken, som taler med de samme personer hos kunderne – og gør det igennem mange år, således at vi har det bedst mulige kendskab til kundens behov og derved er klædt optimalt på til at være en værdifuld samarbejdspartner i kundens investeringsbeslutningsproces,” siger Mads Zink.

”For at forklare den rolle, som Sales har i investeringsprocessen, kan man sige, at det er Sales’ primære opgave at formidle analytikernes budskab videre til relevante kunder. Sales har ofte et indgående kendskab til den enkelte kundes porteføljesammensætning og til, hvad kunden har fokus på. På den måde fungerer Sales ofte som et filter imellem analysen og kunden. Desuden er det salgsmandens opgave at have et tæt kendskab til markedet, og derved at være i stand til at koble analysens fundamentale budskab sammen med markedets generelle udvikling. Sidst er det også salgsdeskens opgave at have et indgående indblik i flowet i den enkelte aktie, således at man er i stand til at rådgive kunden i, hvornår og hvordan man mest optimalt kan handle den pågældende aktie,” uddyber han.

Bortset fra, at Tue Østergaard selv kommer ind på en delt femteplads, er ratingen fuldstændigt domineret af Nordea og Danske Bank, som sætter sig på de øvrige ni pladser i top ti. De to storbanker viser således også på denne front, at det er dem, der svinger taktstokken på aktiemarkedet.

Læs hele udgivelsen her