Selvom markedet for kreditobligationer det seneste år ikke har været specielt attraktivt, har Jyske Bank formået at få godt fat i det professionelle investorsegment netop her. Bankens klare strategi for et år siden var netop at bevæge sig over mod de institutionelle investorer, og det ser nu ud til at lykkes: I Økonomisk Ugebrevs årlige BørsmæglerRating for obligationsmæglere vinder Jyske Bank, både på skriftlige analyser på kreditobligationsmarkedet og når det gælder evnen til at stille skarpe priser på samme marked. På begge discipliner indtager Nordea nu andenpladsen.

Det betyder, at de institutionelle investorer nu bedre føler sig i stand til at vurdere Jyske Bank. I år er der langt flere på investorsiden, der har afgivet vurdering af Jyske Banks formåen, og samtidig giver de altså Jyske Bank højeste karakterer. ”Det seneste år har vi i et presset marked formået at vokse, målt på kundebasen. Der er endda tale om en kraftigt forøgelse af antallet af kunder,” siger director for corporate & institutionel sales i Jyske Bank, Peder Busk. Han ønsker dog ikke at sætte tal på væksten.

”Vi har haft en klar bevægelse over mod institutionelle investorer og kapitalforvaltere. Men volumen på detailkunder er lavere end tidligere,” siger han. Udviklingen er en konsekvens af, at stykstørrelsen på nye udstedelser typisk er på 100.000 EUR, og det afholder en række private investorer fra at gå ind. Peder Busk vurderer at den transformation af markedet, vi ser, stadig er i proces. Jyske Banks forventer ikke i år samme store kundetilgang. ”I år kommer vi nok til at vokse mere på omsætning end på antal kunder,” vurderer Peder Busk.

Oliekollaps har store effekter på markedet
På det nordiske kreditmarked sætter det markante prisfald på olie markante spor. ”Norske high yield-udstedelser er nu gået helt i stå,” siger Jacob Arenander, der er CEO i Nordic Trustee, som agerer som repræsentant for obligationsinvestorerne og varetager deres interesser. ”Selvom det udspringer fra oliesektoren, så smitter det af til andre sektorer, og også de andre nordiske lande,” siger han.

Fælles for de nordiske lande viser tallene for 2015 så- ledes et fald i antallet af udstedelser, så niveaet er tilbage på niveauet for tre-fire år siden. Dermed er den betydelige vækst siden da helt rullet tilbage. Det samlede billede er en tilbagegang for både Investment Grade og High Yield. For danske High Yield-udstedelser i 2015 er der målt i volumen tale om fremgang i forhold til 2014. Men det er voldsomt domineret af nogle ganske få meget store udstedelser. Blandt andet Dong Energy med en udstedelse på 600 mio. EUR og TDC med en High Yield-udstedelse på 750 mio. EUR. Alene disse to udstedelser står målt i volumen for 82 procent af det samlede volumen i danske High Yield-udstedelser. Omfanget af danske udstedelser har altså været minimalt.

Jacob Arenander fremhæver også en anden årsag til, at der i 2015 har været en afmatning i de nordiske udstedelser. ”Der har været tendens til, at pengeinstitutternes marginaler på erhvervsudlån har været presset ned. Samtidig har spreadene i markedet for kreditobligationer været højere. Det betyder, at finansieringen har haft tendens til at trække over mod pengeinstitutter. De nyeste tal viser dog tendens til, at marginalerne i bankerne igen trækker lidt opad,” siger Jacob Arenander. ”På den lange bane ser vi dog overordnet, at virksomhedsobligationer bliver en vigtigere finansieringskilde. Flere og flere selskaber ønsker gennem obligationsmarkedet at diversificere deres eksterne finansiering,” siger han.

Læs hele udgivelsen her