Det internationale marked for virksomhedshandler og især børsnoteringer starter året ”koldt”, antageligt på grund af de svage aktiemarkeder og øget usikkerhed. Men faktisk er der internationalt flere gode argumenter for, at 2016 bliver et år med mange selskaber på nye ejerhænder. Markederne for IPO’er (Initial Pulic Offerings) og M&A (Mergers & Acquisitions) står på en knivsæg.

De usikre globale markeder ved årets begyndelsen betyder således, at en dansk børsnotering kan få større international betydning end normalt. Hvis det lykkes at sende Scandinavian Tobacco Group på børsen i en proces, der bliver tilfredsstillende for både sælgere og købere, kan det tages som et slags bevis for, at investorerne simpelthen er ved at vænne sig til mere turbulens.

Ernst & Young påpeger i sin seneste IPO-rapport , at der er tegn på, at virksomheder, banker og investorer er blevet mere trygge ved den højere volatilitet. Revisionsog konsulentfirmaer forudser derfor, at usikkerheden om blandt andet eventuelle renteforhøjelser og om præsidentvalget i USA ikke vil skade investor-interessen for ”well-priced and well-led IPO’s” i første halvdel af 2016.

Midt i januar har Nasdaq, der driver flere børser i Nordamerika og Europa, over for nyhedsbureauet Bloomberg understreget, at der er en ”fantastisk stærk” pipeline af børsnoteringer i Europa, herunder Scandinavian Tobacco Group, og at der stadig er vilje til at børsnotere og investorinteresse, selv om der kan komme udsættelse af visse noteringer.

Både Ernst & Young og Nasdaq har naturligvis en vis interesse i at tale markedet i gang. Om investorerne virkelig er blevet mere hårdføre vil vise sig – blandt andet altså ved den kommende danske børsnotering. Foreløbig ligger det internationale marked for børsintroduktioner underdrejet: CNN spørger ” Er IPO-markedet dødt? ”, mens Wall Street Journals kommentator mener, at det amerikanske marked for IPO’er starter ” iskoldt .”: ”The horror-show stock market is at fault, of course. But worryingly, it may be more than that. Because the secondary stock offering market in the U.S. actually took off with a bang this year, with $3.5 billion worth of deals through Jan. 11, the fastest start in 13 years, according to Dealogic. And there was an additional $750 million in secondary stock deals this week.” Kapitalsøgende virksomheder finder alternativer til fondsbørserne, omend tendensen synes mindre udpræget i Europa.

Lave P/E-værdier i Europa
Renaissance Capital påpeger , at allerede i 2015 faldt omfanget af globale IPO’er tilbage fra rekordåret 2014.

Der blev rejst 156,6 mia. dollar, et fald på 35 procent, mens antallet af introduktioner faldt 25 procent til 310, med en gennemsnitlig værdi af introduktionerne på 233 mio. dollar. Især Europa var dog i 2015 præget af en betydelig aktivitet, ikke mindst takket være store introduktioner af bl.a. det spanske lufthavnsselskab Aena og af Poste Italiane. I 2016 kan der komme endnu større IPO’er, hvis for eksempel Saudi Aramco gør alvor af planer, der har været luftet.

Med investorer, der fortsat er på jagt efter alternativer til de meget lavt forrentede obligationer, burde der fortsat være muligheder for nyheder på aktiemarkedet. Ernst & Young påpeger dog, at selskaber, der overvejer børsnotering, må være klar til at handle hurtigt for at udnytte ”windows of opportunity” og sikre sig alternative finansieringsmuligheder.

Markedet for virksomhedshandler burde også globalt være understøttet af en fortsat tendens til, at større koncerner sælger divisioner fra som led i deres løbende fokusering.

Revisions- og konsulentfirmaet Deloitte påpeger i en prognose for det globale M&A-marked , at der i 2016 kan vise sig særlig stor interesse for europæiske selskaber. Amerikanske selskaber kan med en stærk dollar og med en historisk høj grad af likviditet i ryggen blive tilskyndet til at købe op i et Europa, hvor vækstudsigterne bliver bedre. Interessen for Europa kan blive understøttet af, at P/E-multiplerne for virksomhedshandler i USA og Asien for tiden ligger et godt stykke over 15-års gennemsnittet, mens multiplerne i Europa stadig er tæt på gennemsnittet.

Globale kan nogle sektorer, som for eksempel olie, gas, råvarer og skibsfart, stå over for omfattende konsolideringsprocesser, der i 2016 kan føre til et stigende antal virksomhedshandler i disse brancher. En af årets foreløbig største virksomhedshandler er således sket med det canadiske olieselskab Suncors overtagelse af Canadian Oil Sands for 6,6 mia. US-dollar. Men på M&A-markedet vil niveauet af aktivitet i lige så høj grad som på IPO-markedet afhænge af, om købersiden virkelig har ”vænnet sig til” mere volatile markeder. Mange virksomheder oplever aktuelt en lav sigtbarhed i deres brancher og markeder. For de dristigste aktører giver det giver chance for store gevinster – og risiko for store tab.

Læs hele udgivelsen her