Business analytics-software har kunnet påvise store mangler i Volkswagens information til de finansielle markeder om C02-emissioner samt afsløret en stærkt dalende interesse fra Volkswagens side i at kommunikere om CO2-udledninger fra selskabets biler. Indsigten kunne potentielt have tændt investorers advarselslamper og enten afværget store økonomiske tab på den efterfølgende dykkende aktiekurs. Eller i det mindste – set i bagklogskabens lys – have givet investorer en anledning til at stille kritiske spørgsmål til de manglende informationer om C02-udledning fra Volkswagens biler.

VW-skandalen får nu flere professionelle investorer til at skærpe opmærksomheden mod analyse af environmental, social og governance-informationer (ESG). Det oplyser bl.a. PFA pension, ATP og Nordea Asset Management til Økonomisk Ugebrev. I 2010 rapporterede Volkswagen om ”air emission” i et omfang svarende til godt 2 procent af selskabets samlede ESG-information. I 2015 var omfanget faldet til kun 0,6 procent af den samlede rapporterede ESG-information til markedet. Det fastlår engelske eRevalue, der leverer intelligente markedsanalyser på bagrund af monitering af mere end 1500 globale ESG-lovreguleringer.

Casen viser, at Volkswagen i sine bæredygtighedsrapporter informerede mindre og mindre om udledning af drivhusgasser. Herunder særligt i kategorien NOx, som omfatter kvælstofdioxid (NO2) og kvælstofoxid (NO), og som netop er den drivhusgasudledning, som den installerede snydesoftware i bilerne regulerede til misvisende at vise værdier inden for tilladte grænseværdier.

”Siden Volkswagen-sagen har vi set en ændring i porteføljeforvalteres holdning til betydningen af information om bæredygtighed. De er nu mere opmærksomme på de potentielt fatale økonomiske konsekvenser, det kan have for investeringer. Men en af udfordringerne på området er, at der er enorm forskel i hvilke oplysninger i forskellige aktivklasser, som kan indhentes og analyseres. Mange selskaber arbejde også fokuseret på lobbyvirksomhed, som kan skabe forvirring om informationen,” siger Sasja Beslik, der er Head of Responsible Investments i Nordea Asset Management.

Også i ATP vurderer Head of ESG, Vice President Ole Byhl, at intelligente værktøjer er brugbare, men også at sund fornuft skal medregnes: ”ATP gør allerede i dag lø-bende brug af forskellige leverandørers ESG-data som et input til ATP’s egne investeringsprocesser – aktuelt gør ATP både brug af data, der monitorer og benchmarker selskaberne på deres ESG-forhold. Det er ATP’s erfaring, at disse data ikke kan stå alene, men at de med fordel kan bruges som ét blandt flere input til den løbende vurdering af selskaberne,” siger Ole Byhl.

Hos PFA Pension siger investeringsdirektør, Henrik Nøhr Poulsen: I sagen om VW, hvor der er tale om sofistikeret svindel, vil det dog være meget tvivlsomt, om vi ville være i stand til at opdage det på forhånd. Man må huske på, at de ansvarlige europæiske og amerikanske myndigheder, der skulle monitorere disse forhold, end ikke havde nogen idé om, at det foregik.”

I dagende efter d. 18. september sidste år, hvor dieselgate-skandalen blev afsløret, faldt aktiekursen med godt 30 procent, og den har ikke siden rettet sig.

En ting er at modtage investorinformation om virksomhedens bæredygtige mål. En anden er, om investorer og finansielle rådgivere forholder sig kritisk og systematisk til den information, de modtager – eller potentielt kunne have adgang til. Bæredygtighedsrapporter er svære at sammenligne, men brug af business analytics værktøjer afslører ”blindsspots” som f.eks. dem, eRevalue fremviser.

Helle Bank Jørgensen, som er bestyrelsesformand for netop eRevalue og tidligere partner i PwC, fortæller, at de færreste virksomhedsledere i dag kan have et fuldt overblik over de risici, der kan true virksomheden, hvis de ikke gør brug af business analytics. “Selvom ledelsen og bestyrelsen består af de smarteste mennesker og repræsenterer alle de markeder, virksomheden opererer på, er det svært at følge med. Vi ser netop nu en eksplosion i lovgivning og i forventninger til virksomheders samfundsansvar. Forventninger, der af og til kan være modsatrettede fra forskellige lande og forskellige stakeholdergrupper, og det er ikke blevet nemmere at være international leder. Business analytics vil ikke i sig selv kunne træffe beslutninger, men vil gøre det nemmere og mere sikkert at tage de rette beslutninger på et fuldstændigt og objektivt grundlag – og ikke mindst at spore, hvis der er blindspots,” siger Helle Bank Jørgensen.

Læs hele udgivelsen her