SKAT svarer forkert på de nemme spørgsmål

SKAT svarede forkert eller mangelfuldt i 28 tilfælde i Økonomisk Ugebrevs tjek af rådgivningskvaliteten hos den danske skattemyndighed. Men det er noget andet, der overrasker en af Danmarks førende skatteeksperter mest i relation til undersøgelsen. Doris Erlandsen fra Deloitte er overrasket over, hvilke spørgsmål SKAT tilsyneladende har sværest ved at svare på.

”Det mest underlige er, at de synes at klare sig godt på de svære spørgsmål. Mens de nemme spørgsmål omkring befordring, håndværkerfradrag og fri bil er meget skuffende. Det er jo områder, hvor SKAT må svare på spørgsmål hver eneste dag,” siger Doris Erlandsen.

Hun har gennemgået de 62 svar i Økonomisk Ugebrevs rundringning til 13 forskellige medarbejdere i SKAT’s kundecentre. Vi bringer her en række af vores spørgsmål til forskellige emner, beskriver hvordan SKAT har klaret sig i emnet, og giver de rigtige svar udarbejdet af Doris Erlandsen fra Deloitte.

Aktieavancer: Otte rigtige svar og fire forkerte/ mangelfulde – fejlprocent 33
Jeg har arvet udenlandske aktier og amerikanske fonde af min onkel, som boede i USA, og vi diskuterede beskatning heraf og om jeg skal gøre noget over for SKAT. Min nabo oplyste, at de udenlandske aktier beskattes som danske, det vil sige, når jeg sælger dem, og jeg derfor ikke skal gøre noget over for SKAT – er det korrekt?

Det rigtige svar er: Aktierne beskattes som danske aktier på realisationstidspunktet og/eller salgstidspunktet. Man skal dog indsende en blanket V til SKAT, hvor man oplyser om det udenlandske depot og værdien heraf. Dette primært for at opholde retten til at få fradrag for eventuelle tab fremadrettet.

Befordringsfradrag: Fem rigtige svar og fire forkerte/mangelfulde- fejlprocent 44
Jeg bor i København, og jeg har hørt, at jeg kan få fradrag for hele flybilletten, når jeg arbejder i Aalborg. Er det korrekt?

Det rigtige svar er: Ja, du kan få fradrag hvis du selv betaler. Hvis du kan få din arbejdsgiver til at betale, kan den blive skattefri.

Sundhedsforsikring: Syv rigtige svar og otte forkerte/mangelfulde – fejlprocent 53
Min ægtefælle har en sundhedsforsikring på sin arbejdsplads, og den har hun oprindeligt tilmeldt sig frivilligt for seks-syv år siden. Tilbuddet dengang gik på, at den skulle finansieres via et bruttotræk – altså at bruttolønnen blev nedsat med et beløb svarende til udgiften til præmien – og at forsikringen så i øvrigt var skattefri. Nu kan vi se på min kones lønseddel, at hun bliver beskattet af et beløb hver måned, som hedder sundhedsforsikring. Er det korrekt, at hun skal beskattes heraf.

Det rigtige svar er: Ja, arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandling (LL § 30) er blevet skattepligtigt pr. 1/1 2012, herunder også sundhedsforsikringer, hvis præmien betales af eller via arbejdsgiver. Værdien er A-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiver i et særskilt felt 26 til eIndkomst. Typisk periodiseres udgiften til præmien, og man beskattes månedsvis, hvilket dog forudsætter, at man løbende erhverver ret til forsikringsdækning. Hvis man erhverver endelig ret til fuld dækning for et helt år (som præmien dækker) uanset om ansættelsen består i hele perioden eller ej, så kan man beskattes af den fulde præmie ved start.

Fri bil: Tre rigtige og otte forkerte/mangelfulde fejlprocent 73
Jeg var til vejfest og kom til at diskutere feriekørsel med min nabo. Vi er begge almindelige lønmodtagere og har begge fri bil stillet til rådighed af vores arbejdsgivere. Min nabo får alle udgifter vedr. firmabilen dækket af sin arbejdsgiver – også udgifter i forbindelse med feriekørsel – og han har været både i Norge i vinterferien og i Italien i sommerferien og kørt i firmabilen. Er det korrekt, at hans arbejdsgiver må dække alle kørselsudgifter inklusive køb af benzin og motorvejsafgifter mm. i udlandet?

Det rigtige svar er: Det er lige efter bogen, at din nabo også får betalt benzin i forbindelse med sin feriekørsel. Men han kan ikke få betalt motorvejs- og broafgifter i forbindelse med privatkørsel eller feriekørsel.

Håndværkerfradrag: 12 rigtige og tre forkerte fejlprocent 20
Vi spurgte bl.a. hos SKAT: Jeg bor i en ejerlejlighed, som jeg ejer, og har sat et større projekt i gang med nyt køkken. Jeg er ikke selv så meget handy man, og der er hyret en tømrer gennem køkkenfirmaet, som skal stå for det hele. Dette skal jeg ifølge kontrakten særskilt betale 24.000 kr. for. Nu læser jeg, at håndværkerfradraget er genindført for 2015, og jeg må således kunne fratrække op til 15.000 kr., da denne regning jo er ren arbejdsløn – men desværre ikke de sidste 9.000 kr. Er det korrekt?

Det rigtige svar er: For at få håndværkerfradrag skal arbejdet først og fremmest være omfattet af listen over ydelser, der giver ret til fradrag. Og ja, reparation eller fornyelse af køkken og bad samt f.eks. gulvarbejde er omfattet.

Læs hele udgivelsen her

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her