KMPG Acor er siden starten af 2014 vokset fra otte medarbejdere til nu 87 skatterådgivere, og firmaet har netop hentet Arlas skattechef Søren Dalby, der tidligere kom fra KPMG. En af de øvrige store aktører, har måttet opleve væksten gå i stå, og direkte konstatere en mindre tilbagegang, er PwC. Fra 2013/14 til 2014/14 er omsætningen på skatterådgivning gået fra 388 mio. kr. til 378 mio. kr. En forklaring kan være, at PwC’s leder af afdelingen for Moms og Afgifter, Claus Bohn, har startet KPMG Moms op. Et område med nu 18 medarbejdere.

Ernst & Young havde i det foregående 18 måneders regnskabsår en omsætning på 599 mio. kr. inden for skatterådgivning. Virksomheden omfatter både det tidligere Ernst & Young og det gamle KPMG. Tilsammen havde de to året før en omsætning lige over 500 mio. kr. Korrigeres for 18 måneders regnskaber, svarer det til en tilbagefald i omsætning på 20 procent. Også Deloitte er efter flere års stilstand på skatterådgivning gået frem i omsætning. Efter i fire år af have svinget i niveauet 278-293 mio. kr., er selskabet det seneste år gået frem til 325 mio. kr., svarende til en fremgang på 15 procent.

Den generelle vækst inden for rådgivning om skat skyldes stigende rådgivningsbehov på navnlig to områder. Det første er om forhold, der har med udlandet at gøre. Det omfatter danske koncerners aktiviteter, herunder etableringer, i udlandet, og når udenlandske selskaber etableres i Danmark. Det andet store vækstområde har med virksomhedstransaktioner at gøre. ”For få år siden fik vi to-fire forespørgsler om udlandsforhold om måneden. Siden er det vokset markant, så vi i 2015 fik tre-fire henvendelser om ugen,” siger direktør og partner Thorbjørn Helmo Madsen fra Timetax. ”Der er tale om udlandsspørgsmål i bred forstand. Meget drejer sig om arbejdskraft, og i den forbindelse hvornår der er skattepligt hvor, men også spørgsmål om etablering fylder meget,” siger han. Han peger på, at også den offentlige debat om skattely har været med til at øge efterspørgslen efter rådgivning på dette område.

Problemer med dobbeltbeskatning
Partner Ria Falk fra KPMG Acor peger også på øget fokus på danske virksomheders samhandel med udlandet, herunder især transfer opricing (TP). ”Det, vi nu ser fylde rigtig meget på rådgivningsområdet, er relateret til TP-området. Men ikke så meget de rent danske forhold. Vi ser i stigende grad de forskellige statskasser forsøge at sikre sig beskatning af så stor en andel af selskabsindkomsten, som de kan slippe af sted med. I dette globale spil kommer virksomhederne nemt i klemme,” siger Ria Falk.

Dette fænomen præger uanset, at der er en stribe dobbeltbeskatningsoverenskomster, som ellers skulle regulere fordelingen mellem landene. ”Når det er inden for EU-området, har landene pligt til at blive enige om skæringen mellem dem. Men det ændrer ikke på at der alligevel er en masse sager, og i de tilfælde hvor virksomheden efterfølgende skal betale, løber der typisk store rentebeløb på, mens der ikke er en tilsvarende rente de steder, hvor de har betalt for meget,” siger Rita Falk. I praksis betyder det, at de fleste store, internationale virksomheder bliver involveret i dette tovtrækkeri.

Adskillige skatterådgivere peger på, at netop under og efter finanskrisen er der hos mange landes skattemyndigheder kommet betydeligt mere fokus på at sikre sig så stor et skatteprovenu fra selskaberne, som de kan komme af sted med. Det har ført til meget forskelligartede betragtninger om, hvordan de enkelte lande mener kagen skal skæres.

Fremadrettet er der i OECD-regi det såkaldte BEPS-projekt, der netop skal regulere fordelingen mellem landene. ”Her er det værdikædebetragtningen, man vil styre efter, forstået på den måde, at de enkelte lande får beskatningsret alt efter, hvor værdierne skabes. Netop derfor er der en stor interesse fra virksomhedsside for at gøre sig klar til dette, ved at få styr på, hvordan værdikæderne ser ud, allerede inden de nye regler kommer i løbet af et-to år. Her oplever vi en stor rådgivningsefterspørgsel,” siger Ria Falk. Også hos både Tommy V. Christiansen og Revitax fremhæves netop forespørgsler omkring udlandsforhold som et klart vækstområde.

Det andet skatteområde, der fremhæves af mange rådgivere, kan samles under en overskrift, der hedder transaktioner. Det omfatter for det første en betydelig stigning i forespørgsler, der handler om generationsskifte i ejerskabet af typisk familieejede virksomheder. ”Vi oplever en betydelig stigning i antallet af rådgivningsopgaver, der vedrører generationsskifte og omstrukturering,” siger adm. dir. Ebbe Melchior fra Revitax. ”Under finanskrisen var hele generationsskifteaktiviteten kriseramt, og det handlede for mange om at styre virksomheden gennem skærene, også selvom det egentlig er billigere at foretage generationsskifte i en lavkonjunktur. Der er så til gengæld nu et meget tydeligt come back med store aktivitet, siger partner Morten Breum-Leer fra Tommy V. Christiansen.

Læs hele udgivelsen her