De seneste år er der kommet stadig flere geopolitiske brændpunkter til på kloden, og det er i høj grad noget, virksomheder bør indtænke i deres strategiske udviklingsplaner. Tænketanken BMI Research, som er en del af ratingselskabet Fitch, har i et outlook for 2016 opstillet syv konkrete geopolitiske tendenser, som vil præge verden det kommende år. Det overordnede budskab fra BMI research er, at 2016 vil blive præget mest af kampen mod islamistisk terror, det amerikanske præsidentvalg, UK’s Brexit-valg, den fremtidige tilknytning til EU og den fortsatte globale magtkamp mellem blandt andet USA, Kina og Rusland (beskrevet i seneste udgave af Økonomisk Ugebrev). Hertil kommer vigtige politiske valg i Taiwan, Iran, Uganda, Peru, Sydkorea, Filippinerne, Rusland, Hongkong, Congo og Ghana. Endvidere gennemgår BMI en række geopolitiske temaer, som kommer til at præge verden i 2016:

Tema 1: Fornyet fokus på kampen mod islamisk terrorisme. Nedskydningen af et russisk fly over Sinai og et islamisk-relaterede terrorangreb i Californien har fået verdens stormagter til at forstærke deres kamp mod terrorisme, ikke mindst mod ISIS og dets allierede. Om kampen mod ISIS vil blive forøget med indsætning af landtropper er fortsat et åbent spørgsmål. Men det anses ikke for sandsynligt, efter både USA’s og Ruslands problematiske involvering i landbaserede krigshandlinger i regionen de seneste ti år. Vurderingen er, at der vil blive skruet yderligere op for bombning med jagerfly, og der ses også flere målrettede angreb med specialenheder mod ISIS-ledere på fjendens område. En øget indsats med fly alene ses dog ikke som tilstrækkeligt effektivt til at slå ISIS helt ud af banen. Kun et eller flere større terrorangreb i Europa eller USA vurderes at skabe et så massivt pres på politikerne, at der bliver skabt det fornødne politiske pres for en koordineret, storstilet landoffensiv. Sker det ikke, ses kampen mod ISIS at kunne trække ud i over tiår.

Tema 2: Ny amerikansk præsident vil skærpe tonen over for Rusland og Kina. Netop på grund af stigende geopolitiske uroligheder ses international politik at blive et større tema i den amerikanske præsidentvalgkamp frem mod valget i november. Især republikanske kandidater vil angribe Obama for at være for passiv i internationale politiske opgør, blandt andet Kinas offensiv med nye territoriale krav i det østkinesiske og sydkinesiske hav, hvor tidligere ubeboede sandøer er ombygget til større militæranlæg med landingsbaner. Hertil kommer en uafklaret konflikt i Østukraine og ISIS’ tilstedeværelse i Syrien og Irak.

Under alle omstændigheder ses en ny amerikansk præsident, uanset partifarve, være mere offensiv og udfarende, end præsident Obama har været det. Efter at Kina og Rusland nu har vænnet sig til en relativ passiv attitude fra det Hvide Hus, er der risiko for øgede geopolitiske spændinger mellem stormagterne, lyder vurderingen.

Tema 3: Europæiske yderfløjspartier i Europa får mere vind i sejlene. Vurderingen lyder, at øget tilslutning til både yderpartier på venstrefløjen og højrefløjen i europæiske lande vil give de siddende regeringen og traditionelle magthavere betydelige problemer i 2016. Hidtil har økonomiske forhold været en vigtig drivkraft, men immigrationskrisen vil forstærke denne udvikling betydeligt. Vurderingen er dog, at yderfløjspartierne næppe vil vinde den absolutte magt ved kommende valg, blandt andet fordi de etablerede partier vil adoptere den retorik, som yderfløjspartierne har valgt, ikke mindst i spørgsmål om immigration. Det påpeges, at investorer vil se øget usikkerhed i forhold til de lande, hvor der er usikkerhed om det fremtidige politisk styre.

Tema 4: Politiske risici i kølvandet på lavere oliepriser. Det skarpe fald i oliepriserne siden slutningen af 2014 udgør en stor politisk og økonomisk risiko for små og store olieproducerende lande, hvor den afgørende indtjeningskilde nu undermineres. Mange lande risikerer med den aktuelle oliepris under 30 USD gigantiske offentlige budgetunderskud, som kan udløse dramatiske offentlige besparelser, blandt andet i sociale ydelser. Hertil kommer stigende kreditrisici i de banker, som er store på udlån til energi-relaterede sektorer. Som lande med højeste risici nævnes Congo, Guinea, Iran, Irak, Nigeria og Venezuela.

Tema 5: Successions-risiko ved udskiftning af magtfulde ledere i 20 lande. I analysen fremhæves, at en af de største politiske risici i over tyve lande er en forventet udskiftning af magtfulde politis, som står foran at gå af på grund af alder efter årtier ved magten. Jo mere koncentreret denne magt har været, jo større tomrum kan der opstå, lyder vurderingen. En nyvalgt leder vil måske mangle personlig autoritet, erfaring og politiske evner, og det kan skabe grobund for politisk ustabilitet. Der er mange eksempler på mangeårig politisk uro efter, at stærke magthavere er faldet bort, eksempelvis Tito i Jugoslavien, Suharto i Indonesien, Seko i Zaire, Hussein i Irak og Gadaffi i Libyen.

Læs hele udgivelsen her