Store danske virksomheder vil købe mere op, sælge mere fra, og flere vil på børsen i 2016 – hvis det går efter de udmeldte planer. Men virksomhedernes strategier, som tilsiger at stribevis at aktiver og aktiviteter skal skifte hænder, er samtidig hårdt udfordret af uro på råvare- og aktiemarkeder.

I princippet skulle der i år være rigeligt med opgaver for bankernes corporate finance-afdelinger og for andre virksomheder, der rådgiver om køb, salg og børsnotering af virksomheder. Både opkøb og yderligere fokusering (og det vil sige typisk sige frasalg) indgår typisk i de virksomhedsstrategier, der foreløbig er præsenterede for de kommende år. Samtidig har antallet af potentielle børsnoteringer hobet sig op, efter at der i 2015 kun kom to nye selskaber på børsen, NNIT og Sparekassen Sjælland. At dømme ud fra tilkendegivelser fra store virksomheder og kapitalfonde burde 2015 blive præget af følgende tendenser:

• For det første er det varslet to-tre store noteringer, der vil stille noteringerne i 2015 i skyggen. Scandinavian Tobacco Group ventes snart at præsentere en køreplan for sin notering. Senere på året er det sandsynligt, at Dong Energy og Icopal kan følge efter.

• For det andet har kapitalfondene stadig brug for at exitte adskillige andre danske virksomheder, hvoraf nogle burde være børsmodne. KMD har ytret interesse for børsnotering, opmuntret af konkurrenten NNIT’s succes, mens Zebra/Tiger kan blive lanceret som en ny international detail-succes a la Pandora. Også detailkæ-den Top-Toy kan være på vej mod børsen.

• Det er også sandsynligt, at kapitalfondene vil sælge mere direkte ud til andre fonde eller industrielle købere. 62 procent af de kapitalfonde, der er medlem af brancheforeningen DVCA, og som ejer danske virksomheder, venter at antallet af exits enten via børsnotering eller anden form for salg vil stige i 2016, fremgår det af en ny undersøgelse fra DVCA.

• Samtidig er der også kapitalfonde, der gerne vil købe. Ifølge DVCA kan de med deres nuværende ressourcer investere i alt 20 mia. kr. (egenkapital plus lå-nefinansiering) i nye opkøb.

• En anden gruppe aktører er dog ved at få en endnu større rolle, som investorer i dansk erhvervsliv. Det kan godt være, at store succesfulde virksomheder som Novo Nordisk og Lego har nok i deres organiske vækst. Til gengæld har deres ejere markeret sig som opkøbere i stor stil. Investeringsselskaber som Novo A/S, Lundbeck Invest, Kirkbi og A.P. Møller Holding har meget større kapitalkraft end de egentlige kapitalfonde. De er ved at markere sig som afgørende initiativtagere i den danske handel med virksomheder – senest med Novos og Lundbeck Invests opkøb af 25 procent af F.L Smidth & Co.

• Virksomhedernes nyeste langtidsplaner tilsiger typisk endnu mere fokusering, og dermed frasalg. For eksempel kan Carlsbergs og TDC’s nye strategier, som ventes i første halvår, føre til frasalg af enheder med svag indtjening eller ringe potentiale. FLSmidth har sat sin division for bulk-materialehåndtering til salg, og hele Bang & Olufsen kan muligvis blive solgt.

• På købersiden har for eksempel A.P. Møller-Mærsk så sent som i den forgangne uge over for Bloomberg gentaget interessen for især olie- og gasaktiver og for havneanlæg. Vestas har inden for et par måneder købt en amerikansk og en tysk servicevirksomhed for tilsammen over 1 mia. kr. Også Chr. Hansen har netop købt op, mens andre af de mest værdifulde virksomheder, som ISS og Pandora, holder sig til at tilpasse deres organisationer med mindre supplerende opkøb, kan der i 2016 komme overraskelser fra mellemstore virksomheder, som for eksempel DFDS, Brdr. Hartmann og Royal Unibrew, der har haft succes med opkøb i de seneste år.

• Finansieringsvilkårene er stadig gode og understøtter virksomhedshandlerne. To tredjedele af kapitalfondene i DVCA oplever, at bankerne set i forhold til de seneste to år i dag er mere parate til at finansiere nye opkøb. Markedet for high yield-erhvervsobligationer er i det seneste år blevet vanskeligere. Men langt de fleste danske udstedere af erhvervsobligationer har en investment grade-rating og har fortsat adgang til billig kredit på markederne.

Nogle brancher burde i 2016 byde på særligt gode opkøbsmuligheder. Olie og gas, shipping, maskinleverandører, herunder ikke mindst leverandører til råvarebranchen, handles til lave priser på børsen, og det vil også smitte af på det bredere marked for virksomheder. Det burde give chancer til de dristige, der tør se frem til det næste cykliske opsving.

Men usikkerhed og uro på markederne er samtidig den største potentielle forhindring for, at planerne om opkøb, frasalg og opkøb kan opfyldes i 2016. Netop i tider, hvor der ses en slags paradigmeskifter – som det aktuelle med ændringer i Kinas vækst, faldende råvarepriser og turbulens på aktiemarkederne – kan der erfaringsmæssigt blive stor afstand mellem køberes og sælgeres prisforventninger, både når det gælder børsnoteringer, og når det gælder andre former for virksomhedshandler.

Læs hele udgivelsen her